پودر مخدر روانگردان صنعتی پنج مئودالت 5-MeO-DALT

روانگردان صنعتی جدید 5 مئودالت


5 مئو دالت opium.site: 5-MeO-DALT ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید 5 متوکسی ...

opium.site: 5-MeO-DALT ماده مخدر روانگردان ...

مفدرون مئودالت میومیو
5 مئودالت
این ماده  مخدر روانگردان  صنعتی از  جدیدترین مواد  مخدر صنعتی  در دنیا است  بعضی کارخانجات انرا به صورت قرص و کپسول می سازند . 

ساخت و مصرف این ماده در بعضی کشورها قانونی است .اولین گزارش از ساخت غیر قانونی ان در کشور اسراییل بود
پودر
مئودالت به صورت 3 گرمی در انگلستان به فروش می رود

ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید لبخند(2C-I) در امریکا کشتار می کند

آیاهواسکا

فیلم سینمایی جادوی آیاهواسکا

آیاهواسکا .دی ام تی.ریشه ی گیاه میموزا.گیاهی به نام بی کپی .گیاه ویریدیس ویا چلیپونگا.پگانوم هرملا .هوما .سیلوسیبین.قارچهای مقدس(مجیک ماشروم)

تجربه یک ایرانی با آیاهواسکا در پرو (1)

تجربه یک ایرانی با آیاهواسکا در پرو (2)

تجربه یک ایرانی با ایاهواسکا در پرو (3)

دنیای توهم زیبا و بهشتی یا زشت و جهنمی (خدای دنیای توهم 1)

رخنه در ماورا و سفر در زمان با کمک (آیاهواسکا .هارمین .هارمالین .دی متیل تریپتامین )

بنی اسراییل و توهم با ایاهواسکا (خدای دنیای توهم )

اثرات ضد سرطانی هارمین و هارمالین در اسپند و ایاهواسکا

opium.site: آیاهواسکا .دی ام تی.ریشه ی گیاه میموزا.گیاهی به نام بی ...

هارمین چیست .

طرز ساخت هارمین از هارمالینharmine SYNTHESIS

رخنه در ماورا و سفر در زمان با کمک (آیاهواسکا .هارمین .هارمالین .دی متیل تریپتامین )

Banisteriopsis caapi (روح تاک)Ayahuasca (آیاهواسکا)

خطای دید یا توهم بینایی (توهم بینایی بدون ماده مخدر )

ایجاد توهم بینایی به وسیله مصرف ماده مخدر روانگردان دی متیل تریپتامین

دوز مصرف دود کردنی دی متیل تریپتامین DMT-DOSE

فیلم حافظه و دی متیل تریپتامین –دی .ام .تی

افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین

دی متیل تریپتامین Dimethyltryptamine

درخت اقاقیای نوع berlandieri حاوی امفتامین .دی متیل تریپتامین .مسکالین .نیکوتین

مخدر دی متیل تریپتامین در گونه اقاقیا (اکاسیا )

دی متیل تریپتامین Dimethyltryptamine

دی متیل تریپتامینDMT

استخراج دی متیل تریپتامین از ریشه درخت (اقاقیا)

نیشکر غول (Giant Cane)حاویdimethyltryptamine دی متیل تریپتامین

تجربه مرگ و خروج روح از بدن با دی متیل تریپتامین DMT

خوردن پوست قورباغه باعث افزایش میل جنسی در خانمها می شود نه تنگ شدن واژن ؟

بوفومارینوس و بوفوالوریوس قورباغه های توهم زا حاوی دی متیل تریپتامین

opium.site: ارتش استرالیا به وزغ های غول پیکر و توهم زا(بوفومارینوس ...

opium.site: پرورش ، ذبح و صادرات قورباغه مخدر روانگردان منع شرعی در ...

هیچ نظری موجود نیست: