رمز شادابی و نشاط در زندگی، سلامتی است نه مواد مخدر (پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان )

سازمان جهانی بهداشت شعار «رمز شادابی و نشاط در زندگی، سلامتی است نه مواد » را برای روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (۵ تیرماه) برگزیده است.

(پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان )
در هفته مبارزه با مواد مخدر طبق جدول سازمان بهداشت جهانی هر روز عناوین خاصی دارد

شنبه ۹۲/۴/۱ نوجوانان و جوانان و پیشگیری از اعتیاد
یکشنبه ۹۲/۴/۲ محیط های کاری و پیشگیری از اعتیاد
دوشنبه ۹۲/۴/۳ باورهای دینی، فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد
سه شنبه ۹۲/۴/۴ زنان و پیشگیری از اعتیاد
چهارشنبه ۹۲/۴/۵ رمز شادابی و نشاط در زندگی، سلامتی است نه مواد
پنج شنبه ۹۲/۴/۶ رسانه و پیشگیری از اعتیاد
جمعه ۹۲/۴/۷ خانواده و پیشگیری از اعتیاد

 • شیشه، طاعونی که ذره ذره می‌کشد Methamphetamine
 • قارچهای مقدس Magic Mushroom
 • قارچهای مقدس بخش اول Magic Mushroom
 • تبلیغ قطره کوکائین در سال 1885 به عنوان دارویی ب...
 • تبلیغ قطره هروئین برای سرماخوردگی اطفال
 • دی متیل تریپتامین DMT: The spirit molecule
 • OPIUM.SITE
 • روش های ترک اعتیاد به شیشه (مت آمفتامین ) پروتکل ...
 • بيش از ۲۰ درصد معتادان در ايران زن هستند
 • شیشه (متامفتامین ) خطری برای زندگی جنسی و عشقی زنا...
 • معتادان برای ترک اعتیاد چاه کم دارند ؟
 • حضرت موسی(ع) به استفاده از مواد مخدر متهم شد ؟ Mos...
 • HPDDاختلال در درک و توهم دائمی (توهم دائم در ادرک ...
 • ترک اعتیاد به شیشه با متامفتامین (روش درمانی ترک ا...
 • دولت فرانسه به زودی اماکن ویژه برای مصرف مواد مخدر...
 • شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دار...
 • benzoylethanamine کاتینون( مخدر حقیقت hagigat )پرو...
 • آیا مصرف ریتالین باعث ایجاد توهم می شود Could Rit...
 • دانشگاهی در لندن كوكائين به دانشجویان خود عرضه می ...
 • اطلاع رسانی جهت پیشگیری از عوارض بیشتر مخدر شیشه چ...
 • شیشه(متامفتامین ) غذا سکس و حساب دو دو تا چهار تا ...
 • بررسی علت افزایش خشونت با مصرف ماده مخدرمحرک شی...
 • دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مص...
 • مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز ))آسمان...
 • سکس و ترس دو عامل مهم در اعتیاد ایرانی ها است sex...
 • آیا برای زنان روسپی(فواحش ) در ایران کارت سلامت صا...
 • عملیات گسترده برای دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر صنع...
 • قاچاق مواد شیمیایی برای ساخت هروئین از امریکا به ...
 • نادر ترین و عجیب ترین معتاد به اکستاسی در دنیا ؟ ...
 • مخدر روانگردان صنعتی جدید (آسمان وانیلی )vanilla s...
 • داستان طنز مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در امر...
 • Street Names for New Drugs-اسامی خیابانی مخدر های...
 • فیلم آسمان وانیلی و مخدر روانگردان آسمان وانیلی (...
 • هیچ نظری موجود نیست: