آیا معتادان کمتر از دیگران دچار ابتلا به سرطان می شوند effect addiction on cancer

آیا معتادان کمتر از دیگران دچار ابتلا به سرطان می شوند effect addiction on cancer
اعتیاد و ارتباط ان با ابتلا به سرطان چیست

مصرف چه نوع ماده مخدری باعث کاهش در صد سرطان می شود ؟
مصرف چه نوع ماده مخدری ریسک سرطان را افزایش می دهد ؟

ایا مصرف مواد مخدر از ابتلا به سرطان جلوگیری می کند و یا ریسک سرطان را بالا می برد


آیا تا کنون معتادی دیده اید که  مبتلا به سرطان شده باشد ؟
آیا شما در این مورد چیزی می دانید ؟
نظر شما چیست ؟


Cancer and Opium Addiction - Posts about Drugs, Side effects ...

  • Effects Of Drug Addiction On Health

هیچ نظری موجود نیست: