اثر مصرف تریاک بر روی هورمون جنسی مردانه و نعوظ و شجاعت و عصبانیت وموی شبق The effect of opium on testosterone


اثر مصرف تریاک بر روی هورمون جنسی مردانه و نعوظ و شجاعت و عصبانیت
The effect of opium on serum LH, FSH and testosterone
چرا تریاکی ها ترسو هستند
چرا تریاکی ها میل جنسی کمی دارند
چرا معتادان به تریاک دچار کاهش میل جنسی می شوند
چرا مصرف کننده گان تریاک دیرتر عصبانی و خشمگین می شوند

The effect of opium on testosterone

همه اثرات تریاک مربوط به متابولیزه کردن هورمون تستوسترون است؟
یکی از علل ناتوانی جنسی در مصرف تریاک از بین رفتن هورمون تستوسترون در بدن تریاکی ها است .

هورمون مردانه تستوسترون از بیضه ها ترشح می شود و باعث ایجاد میل جنسی و نعوظ شدن الت اقایان می شود .
افزایش هورمون تستسترون باعث ایجاد قدرت در عضلات و حالت عصبانیت و پر خاشگری می شود و به این علت جوانان در دوران بلوغ پر خاشگر می شوند .
در کسانی که از تریاک به مدت طولانی استفاده می کنند.انزیمهای که داخل کبد هستند و مسئول متابولیزه کردن هورمون تستوسترون هستند تقویت شده و فعالتر می شوند این مسله سبب می شود کبد به سرعت هورمون تستوسترون را ازبین برده و ان را غیر فعال کند .
از بین رفتن هورمون تستسترون در بدن تریاکی ها باعث کاهش میل جنسی انها و اختلال در نعوظ و از بین رفتن حالت عصبانیت و پر خاشگری در معتادان به تریاک می شود
هورمون تستوسترون هورمون شجاعت
یکی از هورمون ها ی که در بدن انسان باعث افزایش قدرت جسمی و شجاعت می شود هورمون تستوسترون است کاهش این هورمون در معتادان به تریاک از انها انسانهایی ترسو و ضعیف می سازد .
تریاک و موهای شبق ؟
کاهش هورمون تستوسترون در تریاکی ها باعث کاهش ریختن موی سر در تریاکی ها می شود و به این علت تریاکی ها موهای خوب و پر پشتی دارند اختلال در سنتر هورمون ملانین و ملانوسیت ها باعث ایجاد رنگ و فرم خاصی از مو درسر تریاکی ها می شود که به ان موی شبق می گویند
شبست آن یا شبه یا مشک یا موی شب و شبه (شبق) قطعا صفت موی است
 • کشف ماده مخدر از طریق اثر انگشت
 • دستگاه کشف مواد مخدر از طریق اثر انگشت انسان
 • اثر انگشت تریاک opium fingerprint
 • متامفتامین (شیشه)به روایت فیلم های دارن آرونوفسکی...
 • میرتازاپین باعث کاهش وابستگی به متامفتامین می شود ...
 • میرتازاپین. ریوکستین
 • آمفتامین محرک مغزی است
 • روش پرومتا PROMETAT برای ترک متامفتامین کارایی ندا...
 • معتادان به ماریجوانا و متامفتامین (شیشه) ریسک بالا...
 • شيوه جديدي براي درمان اعتياد به مواد مخدر كشف شد
 • حشیش و ماریجوانا باعث بیماری روانی اسکیزوفرنی می ...
 • شیر سینه مادر معتاد به شیشه (متامفتامین ) نوزاد پس...
 • سابوکسون بهترین دارو برای ترک تریاک و مورفین و هر...
 • بوپرنورفین (بوپرکسین)
 • مرگ و خودکشی بر اثر مصرف ریتالین
 • کشف تونل ماری جوانا در سن دیگو +عکس
 • شکر و شرینی همانند مواد مخدر روی مغز اثر می کنند
 • تأثیر غذاهای چرب در بدن همانند تأثیر ماری‌جوانا اس...
 • عکس اسکن مغز انسان معتاد به متامفتامین و انسان سا...
 • مصرف شیشه، مغز معتاد را به صورت غیرقابل برگشت تغیی...
 • متامفتامین (شیشه)باعث کاهش کلسیم و آهن و اختلال د...
 • کمبود آهن و روی منجر به کاهش قدرت یادگیری و افت تح...
 • متامفتامین باعث کاهش اسپرم سازی و تحرک ان در موش ...
 • هیچ نظری موجود نیست: