نوجوانی به اتهام چیدن قارچ سحر امیز (مجیک ماشروم ) در مرتع گاو ها بازداشت شد Teen accused of picking 'magic mushrooms' from cow pasture

نوجوانی به اتهام چیدن  قارچ سحر امیز (مجیک ماشروم ) در  مرتع گاو ها بازداشت شد
نوجوانی 18 ساله ای به نام  توماس جاستین کاستاکنو در یک مرتع گاو داری زمانی که در حال چیدن قارچ سحر امیز بود دستگیر شد 
قارچ سحر امیز یا قارچ جادویی در مزارع نگهداری گاو  به صورت خود رو  به عمل می اید اما فروش ان در بعضی از ایلات امریکا ممنوع است
 

در موقع بازداشت این جوان یک کیسه پلاستکی محتوی 217.08 گرم قارچ  جادویی از نامبرده کشف شد کلانتر شهر گلدن گیت استیس او را متهم به تهیه قارچ سحر امیز برای فروش کرده است
تاکنون چندین جوان به علت چیدن قارچ جادویی درمزارع  امریکا بازداشت شده اند
عکس بعضی از این جوانان که رفته بودند گل بچینند به بخشید قارچ بچنند  ؟
انواع قارچ جادویی انواع مجیک ماشروم شناسایی مجیک ماشروم فرم های مجیک ماشروم در طبیعت شکل های مجیک ماشروم اطلس مجیک ماشروم چه فرم های از مجیک ماشروم یافت می شود شناسایی انواع مجیک ماشروم عکس انواع مجیک ماشروم
کشت مجیک ماشروم فروش مجیک ماشروم خرید محیک ماشروم اسپور مجیک ماشروم هاگ مجیک ماشرومArrested for picking hallucinogenic mushrooms

هیچ نظری موجود نیست: