دوچرخه سواری باعث ازاد شدن مقدار زیادی اندورفین و آناندامید در بدن انسان می شود

ترک اعتیاد  شیشه و مواد مخدر  افیونی با  دوچرخه سواری  و دویدن  

دوچرخه سواری برای ترک اعتیاد مفید است

دوچرخه سواری باعث ازاد شدن مقدار زیادی ماده اندورفین و آناندامید در بدن انسان می شود  
معتادانی که در زمان ترک اعتیاد دوچرخه سواری می کنند بسیار زودتر از درد های عضلانی  خلاص می شوند  
دویدن و دوچرخه سواری در ترک اعتیاد  به انواع مواد مخدر چه تریاک یا هروئین یا مخدر شیشه بسیار موثر است  
در کمپ های ترک اعتیاد معتادان را وادار به دوچرخه سواری و دویدن کنید 

برای ترک اعتیاد   در کمپ های ترک اعتیاد  دوچرخه سواری کنید

برچسب‌ها: ترک اعتیاد مخدر شیشه، راه های ترک اعتیاد شیشه چیست، راه های ترک اعتیاد تریاک، مخدر شیشه، مخدر تریاک، راه های ترک اعتیاد چیست، آناندامید، اندورفین، کمپ های ترک اعتیاد، ترک اعتیاد با دویدن

هیچ نظری موجود نیست: