فیلم های فارسی دوای ترک اعتیاد به تریاک وهروئین

فیلم های فارسی دوای ترک  اعتیاد به  تریاک  وهروئین

ایا پزشکان روسی هم روش کتک زن را از فیلم های فارسی یاد گرفتند ؟

سال های قبل از انقلاب  رایجترین انواع فیلم های فارسی با یک سناریو مشخص بود
در بعضی از انها معتادی را می دیدی که توسط بد من فیلم به اعتیاد کشیده شده بود و وقتی او در نعشگی بود به ناموس و حقوق او تجاوز می شود و وقتی او برای  گرفتن حقش  مبارزه می کرد مورد کتک خوردن و ضرب  شتم بد من فیلم  قرار گرفته و ناگهان غیرت او به  جوش می امد و با به قل زنجیر کشیدن خود و محبوس کردنش  اقدام به ترک اعتیاد می کرد
و زمانی که از حبس  در امده بود  اعتیاد را ترک کرده بود  و با کمی ورزش به سراغ بد من فیلم رفته و انتقام خود را می گرفت
اما براستی در پس پرده این فیلم واقعیتی نهفته است
کتک خوردن برای معتاد می توان دارو باشد
البته نه این فرم کتکی که امروزه اکثر مراکز ترک اعتیاد و یا کمپ ها اقدام به ان می کنند بلکه کتک زدن معتاد هم راه روش دارد  
1- ابتدا حتما از از معتاد اجازه گرفته و فلسفه کتک زدن را به او تفهیم کنید
به معتاد بگوید با ضربه زدن  به بدنش می خواهید سیستم مرفین داخلی (اندورفین و انکفالین ) را در بدن او فعال کنید و مسله فیزیولوژیکی درد را بیان کنید
2- در زمان  کتک زدن معتاد به او انگیزه ترک بدهید ؟؟؟؟

چطور روس ها روش کتک زن را از من کپی کردند

درست مثل فیلم های فارسی ؟
زیاد نخندید من دارم  علمی صحبت می کنم
احساس تنفر یا احساس عشق این دو احساس قویترین انگیزه برای معتاد است ؟
باید در زمان کتک زدن یک انگیزه عشقی یا تنفردر او  ایجاد کنید به این دلیل می توان در افرادی که تمایلات مذهبی دارند در ماه های رمضان و عاشورا تاسوعا او را وادار به سینه زدن برای امام حسین نمود خود سینه زدن علاوه بر آزاد کردن مقدار زیادی اندورفین داخلی باعث خارج شدن اخلاط در افراد سیگاری می شود  و یک تخلیه ریوی  انجام می شود و ریه ها را از مواد مضر پاک می کند (رجوع به لینک زیر ) در واقع سینه زدن هم نوعی  کتک زدن معتاد است اما این حالت بسیار بهتر است زیرا دیگر پزشک میزان ضربه را تعین نمی کند و خود معتاد با توجه به میزان درد شدت ضربه را تعین می کند (ترک اعتیاد به روش خود زنی )
دادن  یک انگیزه عشقی مثل عشق والدین به کودکان هم بسیار مهم  و کار ساز است
 نویسنده
یکی از سایت ها ی فارسی زبان روش من را در کتک زدن بیماران معتاد مورد تمسخر قرار داده بود و نوشته است
گویا اقای دکتر فیلم فارسی زیاد نگاه کرده است
در جواب این اقایان باید بگویم با توجه به این که روس ها در کلینک خود از همین روش استفاده کردنده اند و موثر هم بوده است پس برادران تاواریش روسی ما از من بیشتر   فیلم فارسی دیده اند ؟؟ 
نویسنده باز یاد اوری می کنم روش کتک زدن فقط در اعتیاد به هروئین و تریاک و شیره موثر است و اثری بر روی ترک اعتیاد شیشه ندارد
 ترک اعتیاد معتادان به هروئین با کتک زدن ترک اعتیاد تریاک با کتک زدن ترک اعتیاد با فیلم  فارسی روس ها از روی فیلم های فارسی ترک اعتیاد را یاد گرفته اند فیلم فارسی و ترک اعتیاد اعتیاد و فیلم فارسی اعتیاد وکتک زدن

opium.site: چگونه روس ها روش کتک زدن معتادان را از من کپی کردند ؟
opium.site: ماه محرم و سینه زدن برای امام حسین (ع) الهام بخش تئوری ...
opium.site: روش علمی و عملی ترک اعتیاد به مورفین تریاک هروئین ...
نصف مردم شبها که میرن خونه فکر می کنند نعشه اند نه...
opium.site: چه کسی متامفتامین (شیشه)مرا جا بجا کرد

هیچ نظری موجود نیست: