ایبوگین چیست Ibogaine

ایبوگین چیست  Ibogaine
ایبوگین  الکالوئید موجود در گیاهان  گروه خرزهره یان  Apocynaceae است    
بیشترین مقدار ایبوگین در گیاه Tabernanthe iboga  تابِمانته ایبوگا است  که این گیاه فقط  در افریقا می روید
ایبوگین  یک ماده  با اثرات روانگردان است   
گزارشات زیادی از موفق امیز بودن  استفاده از ایبوگین برای درمان و  ترک اعتیاد به موادی مثل متادون الکل هروئین کوکائین مخدر متامفتامین (شیشه )  داده است   

ایبوگین به صورت قرص کپسول و پودر  شربت برای ترک اعتیاد به انواع مواد مخدر موجود است 
ایبوگین ساختاری مشابه با مواد مخدر روانگردان نداشته و از ان به عنوان یک ماده روانگردان تفریحی و  یا در مراسم های ائینی  در افریقا استفاده می کنند  
opium.site: IBOGAINE ایبو گین
 ۱۱ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. - Ibogaine ، آلکالوئید های طبیعی موجود در iboga Tabernanthe و گونه های گیاهی است که در مرکز افریقا می روید . این دارو ماده جزو مواد مخدر نیست داروهای روان گردان ضعیفی است که می توان با استفاده از ان اکثر مواد مخدر مثل کوکایین و هرویین و متامفتامین را ترک داد
خرزهرهایان (Apocynaceae) تیرهای از راستۀ گلسپاسیسانان است که گیاهانی علفی با شیرابۀ بسیار سمی هستند
ایبوگین داروی ترک اعتیاد شیشه -ایبوگین داروی ترک اعتیاد مخدر متادون  ایبوگین داروی ترک اعتیاد کوکائین است ایبوگین داروی ترک اعتیاد تریاک است ایبوگین بهترین داروی ترک اعتیاد متامفتامین است ایبوگین داروی ترک اعتیاد گیاهی برای انواع مواد مخدر است ایبوگین چیست ایبوگین چه خواصی دارد فروش شربت ایبوگین فروش کپسول ترک اعتیاد ایبوگین  مرکز اناندا ترک اعتیاد با داروی گیاهی ایبوگین  مرکز سوء مصرف مواد مخدر ترک اعتیاد با داروی ایبوگین تحت نظر پزشک متخصص  ایبوگین تنها داروی ترک اعتیاد گیاهی تائید شده در دنیا است

هیچ نظری موجود نیست: