متدهای کنترل فکر و اشتغال فکر برای دوری از افکار بد وهوس مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) ماتریکس

وک             و    و    ک

 اگر شما بتوانید کلمه ای بگوید که با وک شروع شود به شما ده هزارتومان می دهم البته کلماتی  مثل وکیوم  وکیل وکالت وکاله و وکرا (نوعی ماشین )‌ و وک (نوعی قورباغه ) و وکال  نباشد  
در ضمن کلماتی انگلیسی مثل  وکیشن (تعطیلات ) و یا وکنسی (اجاره ) و یا وکس و یا وکبیولری  (دایره لغات )‌مورد قبول نیست  
ایا شما می توانید این کار را بکنید  
کمی تفکر کنید حتما می توانید کلمه ای بگوید  که اول ان  و ک باشد 
البته و کلید و کتلت  این جور چیزها مورد  قبول نیست  
خوب کمی فکر کنید  و ک  وک  وک اما نه وکیل  نه وکیوم  خوب جواب را پیدا کردید  
 کمی فکر کنید  حتما در اطراف خودت اشیا یا ابزار یا نام کشوری را می توانید  پیدا می کنید  که با وک باشد ؟ 
................... 
تو می توانی جواب را بگو  خیلی ساده است   
ای وای یعنی نتوانستی کلمه ای با و ک بگوید ؟؟؟ 
اصلن  از شما انتظار نداشتم  سوال به این ساده گی  را نتوانید  جواب بدهید ؟


 تکنیک های کنترل فکر و اشتغال فکر برای درمان هوس مصرف مخدر شیشه (متامفتامین )‌و کنترل ذهن  
یکی از مهمترین انواع درمان برای ترک اعتیاد به مخدر شیشه متد ماتریکس است اما متاسفانه یکی از علل شکست متد ماتریکس در درمان معتادان نبود روانشناسان ماهر در این زمینه است  
مثال بالا یکی از راه های  اشتغال فکر انسان است  این متد می تواند  افکار معتاد را مشغول نگاه دارد البته این متد به راحتی می تواند  دردرمان  کسانی که دچار افکار بد هستند و دائم به ان فکر می کنند نیز به کار برود  
البته اول کار با طرح  سوالا ت معما گونه  ساده تر شروع می کنیم مغز انسان ناخود اگاه درگیر یک فکر اجباری می شود  
 مثال ها برای اول کار باید بسیار راحت باشد مثلا پ و ر
پ ر  
پرستو  -پرواز و پرسه -پرتاب  پرسونل  بعد از چند سوال کمی انرا سختر می کنیم   
البته وک زیاد هم سخت نیست و جزو سوالات راحت ما است
راستی  پیدا کردی  و   و   ک   مثل وکالت مثل وکیوم مثل ؟
و              ک ؟

هیچ نظری موجود نیست: