داروی ترک اعتیاد مواد مخدر گیاهی ‌میتراگینین برای ترک تریاک هروئین متادون Mitragynine

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Mitragynine.png/200px-Mitragynine.png
‌میتراگینین 
more potent and selective μ-opioid agonist with less affinity for δ or κ receptors
 ‌میتراگینین یکی  از الکلوئیدهای گیاه کراتوم  است این ماده بیشتر در  برگ های گیاه کراتوم  وجود دارد   
برگ های گیاه کراتوم بطور سنتی در کشور تایلند توسط مردم جویده می شود این گیاه دارای دارای اثراتی مشابه با تریاک است و در بعضی از کشورها مثل تایلند  و مالزی بطور گسترده ای کشت می شود
گیاه کراتوم یک جایگزین  مناسب برای تریاک  است اما اثرات اعتیاد  اوری  ندارد  
در برگ های خشک شده گیاه کراتوم بین 1 تا 6 در صد ماده ‌میتراگینین وجود دارد  
 ‌میتراگینین یک اگونیست انتخابی قوی  گیرنده مو مورفین  است  اما به مقدار کم روی گیرنده کاپا و سیگما هم اثر دارد  
Mitragynine دارای یک عملکرد خاص بر روی   گیرنده های  مخدر μ، است که مسئول اثرات لذت بخشی مواد مخدر، و  بی دردی، و وابستگی جسمی است.   
 میتراگینین را می توان در ترک اعتیاد تریاک و مواد افیونی  استفاده کرد و انرا جایگزین تریاک نمود حالب این است که میتراگینین تمامی علائم ترک  تریاک و مواد افیونی را از بین می برد  بدون اینکه خودش بطور کامل جایگزین ماده مخدر افیونی بشود  
 
 
 
  ساختار شیمیایی  ‌میتراگینین  مشابه با الکالوئید یوهیم     yohimbe alkaloidsو الکالوئید   وکانژین  voacangine است , .  
 یکی از مواد  اصلی در قرص های ترک اعتیاد گیاهی به نام دراگون  ‌میتراگینین است

مصرف ‌میتراگینین  موجود در برگ های گیاه کراتوم ایجاد یک  حالت سرخوشی (نعشگی ) مشابه با ترامادول و تریاک می کند   
 ‌میتراگینین به عنوان یک ماده شادی اوری تفریحی در کشورهای جنوب اسیای شرقی مصرف می شود  
قرص کپسول و قطره و پودر و چای ان به صورت تجاری موجود  است   
نوع ناخالص و ضعیف  ‌میتراگینین  در داخل قرص های به نام دراگون در ایران  در عطارهای برای ترک اعتیاد به مواد مخدر به فروش می رود   
قطره  ‌میتراگینین
http://www.botanicalspirit.com/catalogues/419/mitrapure_kratom_mitragynine_800.jpg
نتیجه  
 ‌میتراگینین ساختاری شیمیایی خاصی  دارد که می تواند گیرنده مو مورفین را تحریک کرده و  ایجاد سرخوشی و نعشگی کند 
در تحقیقات ازمایشگاهی نشان داده شده است که میتراگینین  فقط بر روی گیرنده های عصبی مرکزی (مغز) متصل می شود و بر روی گیرند های محیطی مورفین  اتصالی ندارد   
فرمول خاص و اثرات  متیراگینین  از ان داروی خوب برای ترک اعتیاد   ساخته است از ترکیبات  متیراگینین در گیاه کراتوم  با موفقیت در ترک اعتیاد به متادون و یا تریاک استفاده شده است
opium.site: افزایش 60 برابری قیمت دولتی داروهای ترک اعتیاد و کاهش ...
opium.site: کلینک ترک اعتیاد آناندا Tehran . Addiction Treatment ...
opium.site: قیمت داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد در تیر ماده 1392 ...
opium.site: توزیع غیر قانونی داروهای ترک اعتیاد و سقط جنین در ...
opium.site: قرص ولبان ای آر 150 میلی گرم Zyban (bupropion)برای ...
opium.site: ساخت داروهای ترک اعتیاد گیاهی در طب هومئوپاتی ...
opium.site: دوز کراتوم برای ترک اعتیاد تریاک هروئین و متادون ...
opium.site: دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) پروتکل آناندا ...
opium.site: پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) متد ...
opium.site: ایبودیلاست Ibudilast داروی جدید برای ترک اعتیاد مخدر ...
 

هیچ نظری موجود نیست: