اندورفین وارد جشنواره سینمایی لوکارنو شد

«اندورفين» تنها فیلم ایرانی در جشنواره لوکارنو؛ مردی که می‌خندد
نمایی از فیلم «اندروفین»، تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره لوکارنو.
نمایی از فیلم «اندروفین»، تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره لوکارنو.
 

هیچ نظری موجود نیست: