علت مرگ معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) و کوکائین با اسپری دفاع شخصی فلفل چیست (گیرنده های TPRV1) Transient Receptor Potential


 pepper spray cop Pepper spray and cocaine, a little known lethal combination
Casual pepper spraying
چرا استفاده از اسپری فلفل بر علیه معتادان به کوکائین ,و متامفتامین  مرگ آور است   
استفاده از اسپری دفاع شخصی فلفل بر روی معتادان به  مخدر شیشه وکوکائین مرگ اور است اما چرا ؟ 
علت مرگ معتادان به مخدر شیشه و  کوکائین با استفاده از داروها و مواد غذایی که حاوی فلفل است چیست   
Capsaicin "pepper spray" appears to be lethal to individuals under ...
داستان از کجا شروع شد    
در امریکا برای جلوگیری از تظاهرات  نیروهای  پلیس از گاز اشک  آور و اسپری فلفل CS spray استفاده می کنند  بعد از اینکه حدود ۶ نفر معتاد به کوکائین  و ۹ نفر معتاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) به علت استفاده از اسپری فلفل  کشته شدن  تحقیقات نشان داد که استفاده از اسپری دفاع شخصی فلفل می تواند باعث مرگ معتادان به مخدر شیشه و کوکائین بشود اما علت چیست و چرا فلفل و یا مشتقات ان می تواند بر روی معتادان به مواد مخدر محرک به خصوص مخدر شیشه و کوکائین کشنده باشد
Transient Receptor Potential
در بدن انسان گیرنده های به نام  TRPV1 وجود دارند  
گیرنده TRPV1  چیست و چکاری انجام می دهد  
T مخفف  ترانزیت  به معنی گذرا  است  
R مخفف  ریسپتور یا گیرنده است  
P به معنی پوتنشیال  یا بالقوه  است 
V  مخفف وانیل اوئید  یه معنی  مشابه با وانیل است   Vanilloid 1
TPPV1  در کل به معنی گیرنده گذرای بالقوه   مشابه با وانیل است  که به طور معمول به ان  گیرنده های کپسایسین و یا گیرنده های فلفل می گویند  
فایل: Trpv1 pip2 bilayer.png
ماده موثره در فلفل کپسایسین است که بر روی این گیرنده های اثر می گذار و باعث ایجاد سوزش و گرما می شود  
و گرمای بدن انسان می تواند اثرات ضد دردی داشته باشد
امروزه  گیرنده های فلفل نقش مهمی در کنترل درد دارند زیرا ثابت شده است با تحریک این گیرنده ها با موادی که حاوی کپسایسین هستند درد کاهش می یابد   
گیرنده های کپسایسین در واقع کانال های برای عبور یون های مثبت هستند و با تحریک انها  هم ایجاد گرما می شود و هم درد کاهش می یابد  
یکی از علتی که ما با استفاده از پماد های گرم کننده در محل اسیب های بدنی دچار کاهش درد می شویم وجود همین گیرنده های فلفل است  
زمانی که شخصی تیر می خورد و تا مدتی  انرا احساس نمی کند و یا بعد از تصادفات شدید  وارد شدن ضربه به بدن  ایجاد گرما  شده و انسان درد را احساس نمی کند به علت  وجود همین گیرنده های فلفل است  
این گیرنده ها می توانند حرارات بدن را تا 42 درجه سانتیگراد بالا به برند اما بعد از ان از کار می افتند زیرا  ادامه درجه حرارات 42 درجه برای بدن انسان بسیار خطرناک و کشنده است  
ماده مخدر کوکائین ساختاری مشابه با وانیل دارد (اصلا خود کوکائین اصل هم بوی وانیل می دهد شیشه یا متامفتامین هم کمی بوی الکالوئید ی مشابه با بوی پسته خام دارد (البته اصل ان نه ان چیزی که در ایران است )  
استفاده از مواد مخدر محرک مثل کوکائین  باعث  اختلال در عملکرد  این گیرنده ها می شود (به احتمال زیاد ماده مخدر پتیدین هم این کار را می کند زیرا ساختار ان از فلفل است ) 
معتادان به کوکائین  زمانی که درمعرض اثرات اسپری های دفاع شخصی حاوی فلفل قرار بگیرند این گیرنده های فلفل باعث بالا رفتن  درجه حرارات بدن و افزایش ان به بیشتر از   42 درجه می شود که این امر موجب ایجاد ضایعات مغزی و تشنج و مرگ می شود
مرگ معتادان به شیشه با اسپری فلفل مرگ معتادان به کوکائین با اسپری فلفل مرگ معتادان به  مصرف فلفل  کپسایسین چیست گیرنده فلفل چه اثراتی دارد اثرات مصرف فلفل با مواد مخدر چیست  مصرف چه مخدر های با ترکیبات فلفل خطر ناک است مصرف چه داروهای با مواد مخدر خطر مرگ دارد اثرات گیرنده های فلفل چیست عملکرد گیرنده فلفل بر روی گیرنده ای درد چیست چرا بعد از تیر خوردن درد نداریم چرا بعد از تصادف درد نداریم
چرا اسپری فلفل برای معتادان به کوکائین و متامفتامین خطر مرگ دارد
opium.site: پماد ضد درد نونیوامید Nonivamide،حاوی کـاپسایسین ...
 opium.site: چرا اسپری فلفل معتادان به مخدر کوکائین و متامفتامین ...
opium.site: استفاده از اسپری فلفل برعلیه معتادان به کوکائین و ...
opium.site: آیا برای جلوگیری از اسنیف ریتالین ترامادول و کونتین ...
opium.site: چرا اسپری فلفل معتادان به ...

Related searches

  • TRPV3
  • V1 Receptor
  • Capsaicin Wikipedia
  • Transient Receptor Potential
  • TRPV1 Antagonists
  • TRPV1 Agonist
  • TRPV1 Antagonist Abbott
  • TRPV1 Molecular

هیچ نظری موجود نیست: