ترک اعتیاد محرک شیشه کوکائین پتیدین ریتالین فنتانیل متامفتامین کتامین با درمانگر آناندا

درمانگر  اعتیاد شیشه کیست ؟  
درمانگر کیست  
ترک چیست  
چه فرقی بین ترک  و درمان  اعتیاد وجود دارد  
در علم پزشکی امروز اعتقاد بر این است که اعتیاد یک بیماری مزمن است و معتاد بعد از ترک  باید همانند یک بیمار تا اخر عمر دارو (یک ماده مخدر ضعیف ) مصرف کند و تحت نظر باشد  این حالت را ترک و درمان اعتیاد می گویند   
مانیفیست وفلسفه ترک اعتیاد مواد مخدر در متد آنا...
ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر فلسفه درمانی   آناندا چیست   
بسیار عقیده دارند جهان و هستی زاده برخورد  دو نیروی    ماده و ضد ماده  است 
بسیاری جهان را به دوقسمت نور و تاریکی تقسیم می کنند  
خداوند نمادی از نور و زیبایی و شیطان نمای از زشتی و پلیدی است   

زندگی یعنی بودن یا نبودن ؟
چینی ها  عقیده دارند دو نیروی خوب و بد  در بدن انسان  وجود دارد که یکی را به نام یین و دیگری را  یانگ  می نامند این دو نیرو در حالت عادی و سلامت در تعادل هستند زمانی یک بیماری ایحاد می شود که  یکی از این نیروها بر دیگری فزونی یابد  
 در طب سنتی ایران  ایجاد بیماری را عدم تعادل بدن بین سردی و گرمی می دانند  
  گروهی عقیده دارند خداوند ژن های بد و خوب را در بدن انسان قرار داده است و انسان ها ی که دچار خشم وکارهای ناصواب می شوند این ژن های تقویت و تحریک شده و شخص دچار سرطان  و بیماری های کشنده می شد (تقریبا از لحاظ علمی درست است مولف )  و انسان هایی که ارام و نیک هستند بدن های سالم و عمری طولانی دارند  
گروهی عقیده دارند خدایی وجود ندارد و دنیا و اخرت در همین جا است 
ما می گویم  
خداوند دردی را نیافریده است مگر انکه درمان انرا افریده باشد  
ما می گویم  درمان را خدا افریده  یعنی همه دردهای دنیا  درمان دارد  حتی اعتیاد درمان دارد یعنی  می توان اعتیاد را به طور کل درمان کرد  اما چطور  

خداوند چه چیزی های را افریده است  
خدا دریاها کوه ها حیوانات انسان ها و گیاهان و هر انچه هست را افریده است پس ما باید درمان همه درد ها را در انچه خداوند افریده است جستجو کنیم اگر تا کنون درمان سرطان یا درمان اعتیاد را پیدا نکردیم ما هستیم که  جستجوگر نبودیم و یا علم  کافی نداشتیم که بدانیم کجارا باید جستجو کنیم ؟ 
ما می گویم  درمان بسیاری از بیماریها مثل  سرطان و یا اعتیاد در افریده ای بنام انسان نهفته باشد ؟
متد ترک اعتیاد آناندا یک روش درمانی است که در ان متعقد است اعتیاد را می توان به طور کامل درمان کرد و درمان را باید در طبیعت  و در گیاهان دارویی  ویا در خود شخص یافت در این متد ابتدا  معتاد ترک می کند   
اما معتاد چگونه ترک می کند و چطور می شود که او دیگر تا اخر عمر هیچ گاه مواد مخدر مصرف نمی کند بحث بسیار طولانی است که به مرور در این وبلاگ درباره ان صحبت می شود
    

درمانگر اعتیاد  آناندا  
درمانگر اعتیاد  آناندا  یک معتاد سابق به مواد مخدر محرک  است که امروز کاملا پاک شده  است وتکنیک های کنترل وسوسه و راه های درمان را  می داند و تحت نظر یک پزشک قصد ترک دادن  یک معتاد جدید  به مواد محرک را دارد
 درمانگر اعتیاد   قبلا  تحت نظر یک  پزشک درمانگر اناندا  متد ترک و  درمان اعتیاد  آناندا  را آموزش دیده است   
درمانگر اعتیاد  آناندا چه نوع اموزشی های را دیده است  

آموزش های درمانگر اعتیاد  آناندا چیست  
1- ماتریکس  
درمانگر اعتیاد  آناندا  به خوبی روش ماتریکس را می شناسد و انرا به طور علمی و  عملی اموزش دیده است  
2- دوازه قدم  
یک درمانگر اعتیاد  آناندا به خوبی روش دوازده قدم را می شناسد  
3-  روان شناسی  
یک درمانگر اعتیاد  آناندا به خوبی   درباره انچه باید در مورد روان شناسی اعتیاد  بداند را قبلا   تحت نظر پزشک درمانگر آناندا اموزش دیده است  
4- دارو شناسی  
درمانگر اعتیاد  آناندا  
نسبت به کل  داروهای پزشکی   یک اموزش مقدماتی را  دیده است  
درمانگر اعتیاد  اناندا همه داروهایی را که در ترک اعتیاد به مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد را می شناسد   


 درمانگر اعتیاد آناندا و داروهای طبی مورد استفاده در ترک اعتیاد به مواد مخدر
درمانگر اناندا  حق تجویز داروهای طبی را ندارد و تجویز هر داروی طبی با مشورت پزشک درمانگر و با نسخه پزشک با مشاوره با درمانگراناندا  انجام می شود    

 درمانگر اعتیاد  آناندا  و داروهای گیاهی مورد استفاده در  ترک اعتیاد مواد مخدر  

 درمانگران اناندا در طی اموزش درمانگری ساخت انواع داروهای گیاهی را که در ترک اعتیاد مواد مخدر افیونی یا محرک مورد استفاد قرار می گیرد  را به طور علمی و عملی اموزش می بیند 
 او  قادر به ساخت انواع داروهای گیاهی موثر در درمان اعتیاد است  به فرم های مختلف است  ولی در همان ابتدا قسم یاد می کنند که حق استفاده از اموزش های داده شده را برای استفاده شخصی و اموزش دادن ان را  به غیر ندارند  
درمانگر های اناندا متعهد هستند قبل از دادن هر داروی گیاهی به بیمار پزشک را مطلع نماید تنها در صورتی  درمانگر اناندا می تواند خودش داروی گیاهی به بیمار تجویز کند که از همان ابتدا درمان دارویی با متد ترک اعتیاد گیاهی شروع شده باشد و در این صورت دیگر احتیاج به مجوز پزشک درمانگر نیست اما اطلاع  دادن به پزشک لازم است 

5- درمانگر اعتیاد تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد فعالیت می کند   
هر درمانگر اعتیاد  آناندا   تحت نظر یک  پزشک درمانگر آناندا فعالیت می کند او به طور مداوم با پزشک درمانگر در تماس است و با او  مشاوره می کند و وضعیت  و پروسه درمانی معتاد را به طور دائم به اطلاع پزشک درمانگر می رساند 


مسئولیت های درمانگر اعتیاد آناندا چیست  
درمانگردان آناندا چگونه انتخاب می شوند  
شرایط درمانگر شدن اعتیاد چیست  
درمانگران اعتیاد  چه کسانی را ترک می دهند 

در ابتدا باید ذکر شود درمانگران اعتیاد آناندا فقط برای درمان مواد محرک (مخدر محرک )  مثل شیشه (متامفتامین ) کوکائین  پتیدین ریتالین اکستاسی فنتانیل  اموزش دیده اند   

 البته به انها اموزش کلی درباره تمامی مواد مخدر موجود در ایران  جهان  و اموزش سی پی ارCPR و اورژانس های پزشکی  داده شده است  

هر درمانگر اعتیاد آناندا فقط  اقدام به ترک دادن معتادی را می کند که خود قبلا به ان ماده مخدر معتاد بوده است  شیشه ای ترک کرده معتاد به شیشه  را ترک می دهد پتیدینی ترک کرده معتاد به پتیدین  را ترک می دهد کوکائینی کوکائین را ترک می دهد  

اول از همه می خواهم  سوالی را که ممکن است به ذهن شما خطور کرده باشد را  جواب دهم   
آیا درمانگر اعتیاد آناندا در ایران وجود دارد   
تعداد درمانگردان اعتیاد آناندا در ایران  
درمانگر اعتیاد شیشه یک نفر  مرد
درمانگر اعتیاد پتیدین  دو  نفر  یک نفر زن یک نفر مرد
درمانگر اعتیاد کوکائین 1نفر  مرد
درمانگر اعتیاد  کتامین 1نفر  مرد  
درمانگر اعتیاد  ریتالین 2 نفر یک نفر مرد یک نفر زن
درمانگر فنتانیل الفنتانیل سوفنتانیل  یک نفر   
سوال  

ادامه دارد
علایم و عوارض سحر شدن و جن زده گی با متامفتامین...
مراحل ترک اعتیاد چیست (طلاق -ماه عسل -دیوار -تداوم...
 • استفاده از ریتالین با دوز مناسب برای تقویت حافظه
 • متامفتامین ایجاد سرطان و طوفان سمی هورمونی می کن...
 • مصرف متامفتامین در طویل مدت مصرف کننده ها را اوا خ...
 • مصرف متامفتامین در طولانی مدت معتاد را زامبی می کن...
 • ساخت هروئین و عدم منع شرعی استفاده از هروئین
 • عوارض مصرف کوکائین +عکس
 • واکسن ضد مخدر شیشه (متامفتامین )در دست ساخت است
 • عکس هایی از معتادین به ماده مخدر کروکودیل (دزومورف...
 • اثرات متامفتامین بر روی شریان ها و عروق خونی
 • استفاده از متامفتامین (شیشه) به صورت خوراکی برای ا...
 • مخدر های نوظهور با دزومورفین recreational drug des...
 • مخدر اسپید بال (کوکائین +هروئین )
 • منقل وافور ناصرالدین شاهی در درشکه شاه
 • داروهای که باعث مثبت شدن کاذب تست تشخیصی حشیش می ش...
 • تست مورفین در ادرار با کاربن (کپی )جوش شیرین .قرص ...
 • نخل اریکا .کوکایین شرقی ها .حاوی ارهکولین
 • ماده مخدر افلاطون و مریخ و موی سرخ پوست نداریم
 • شربت تریاک که افتخار ملی ایرانیان بود به شرم ملی ت...
 • متامفتامین با دیفن هیدرامین می تواند قدرت شناخت م...
 • ریتالین هوش یا حافظه کدام را افزایش می دهد
 • متامفتامین (پلنگ صورتی )قرار بود ۳۹ سال قبل به ایر...
 • کم خوردن آب می تواند موجب سر درد شود
 • نتایج اولیه واکسن سرطان ریه نوید بخش است
 • موز باعث کاهش فشار خون و سکته قلبی و درمان زخم می ...
 • آب قورباغه محبوب ترین نوشیدنی در پرو
 • اثرات متامفتامین بر روی مرحله رم REM خواب(اختلال خ...
 • معتادان به کراک و شیشه به رسانه ها می خندند
 • سندرم استيون جانسون Stevens Johnson
 • اعتیاد به روایت تصویر
 • اختلالات رفتار جنسی در معتادان به ماده مخدر متام...
 • تبليغ پزشكان براي ترك اعتياد مجاز نيست
 • ماده مخدر کوکائین و ماری جوانا در جو کره زمین کشف ...
 • کاندوم گران شد
 • Propiophenone پروپیوفنون ماده اولیه ساخت کاتینون ...
 • Cathinon کاتینون
 • فرمول شیمیایی کاتینون cathinon
 • ترک اعتیاد به متامفتامین (شیشه) با متامفتامین
 • چرا در بین اعراب ماده مخدر شیشه (متامفتامین )رایج ...
 • تقاضا برای مواد مخدر جدید افزایش یافته است
 • کوکائین در ایران ساخت کشور چین است (کوکائین چینی )...
 • آرام‌بخش یا مسکن‌های طبیعی بدن
 • کشف کاندوم حاوی متامفتامین (شیشه)در واژن دو زن +عک...
 • در خط قطار تهران خرمشهر برنج مصنوعی چینی به خورد م...
 • تست کوکائین
 • معتادین به متامفتامین تزریقی بیشتر از دیگر معتادان...
 • لیندا وانگ بازیگر فیلم های پورنو مرگ بر اثر مصرف ز...
 • یک معتاد به کوکائین :روزی 700 هزار تومان کوک مصرف ...
 • هیچ نظری موجود نیست: