اثرات مصرف کوکائین بر مغز بسیار سریع منجر به تغییرات ساختاری مغز می شود Cocaine changes the brain rapidly as addicts ‘learn’ addiction

اثرات مصرف کوکائین بر مغز بسیار سریع  منجر به تغییرات ساختاری مغز می شود  


پژوهشگران آمریکایی می گویند که مصرف کوکائین خیلی سریع بر مغز تاثیرمی گذارد و تنها طی چند ساعت ساختمان مغز را تغییر می دهد.
درگزارش  مجله علمی (کلیک نیچر نوروساینس) ذکر  شده است  که آزمایش  بر روی حیوانات نشان می دهد  
 که بلافاصله بعد از مصرف کوکائین در قسمت هایی از مغز  که مربوط به یادگیری و حافظه است، رشد دیده می شود.
موش ها  که کوکائین بیشترین تاثیر را برمغزشان  می گذارد، تمایل زیادتری به کوکائین نشان می دهد و بیشتر معتاد می شوند .
کارشناسان این پدیده را بعنوان “اعتیاد به یادگیری” توصیف میکنند.
آزمایش به روی موش ها نشان داد که بعد از تزریق کوکائین برآمدگی هایی در دندریت ها یا سیگنال های عصبی مغز آن ها ایجاد می شود. 
 این سیگنال های عصبی نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند.
لیندا ویل برشت یکی از پژوهشگران در بخش روانشناسی، نوروساینس دانشگاه برکلی می گوید که با  این آزمایشات  پی بردیم که مغز اعتیاد را یاد می گیرد. 
 به همین دلیل هرچه بیشتر مواد مخدر مصرف شود، اعتیاد هم بیشتر می شود.
لیندا ویل برشت می گوید که با تازه ترین تحقیقات می توان به مکانیزم اعتیاد بهتر پی برد.  
Cocaine changes the brain rapidly as addicts ‘learn’ addiction, U.S. study suggests

هیچ نظری موجود نیست: