اعتیاد به سبک مایه داری ؟

امروز،دکتر حمید صرامی مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدرمي گويد: براساس آخرين طرح شيوع‌شناسي مصرف مواد مخدر در سطح كشور، 9 درصد جنسيت گروه مصرف كننده زنان هستند كه 62 درصد آنان متاهل، 35 درصد مجرد و 3 درصد مطلقه هستند و يا متاركه کرده اندكه ديروز براي اولين بار بود به عنوان يك مقام رسمي در خصوص اعتياد زنان به مواد مخدر صحبت مي كرد اعلام كرد:50 درصد از اين زنان، در سن 15 تا 19سالگي هستند.
اين مقام عالي ستاد مبارزه با مواد مخدر از اين سن، به عنوان سن بحراني براي شروع مصرف مواد نام مي برد و البته هشدار مي دهد كه همه بايد نگران شيوع مصرف مواد مخدر بخصوص شيشه در اين سن باشند.
به گزارش تهران امروز، تصور اكثر افراد جامعه در مورد اعتياد اين است كه مواد مخدر و سوء مصرف مواد پديده‌اي مردانه است و زنان كمتر از مردها به اعتياد روي مي‌آورند، بخصوص در كشور ما كه حتي سيگار كشيدن زنان باعث تعجب بسياري مي شود. شايد به دليل اينكه اعتياد با نقش آشناي همسر و مادري مهربان و دلسوز در جامعه ايراني همخواني ندارد، اما واقعيت اين است كه امروز اعتياد در ميان برخي زنان جامعه وجود دارد و برخي خانواده‌ها با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند. همچنين گرايش مرد به مواد مخدر الزاما به از هم‌گسيختگي خانواده منجر نمي شود در صورتي كه با اعتياد يك زن آسيب هايي كه خانواده را تهديد مي كند چندين برابر شده و انسجام خانه و خانواده متزلزل خواهد شد.
دكتر مجيد ابهري آسيب شناس اجتماعي، درباره ارائه آمار رسمي اعتياد زنان در كشور به تهران‌امروز مي گويد: در اين خصوص تعيين هرم سني معتادان با دو روش مقدور مي باشد مراجعه به يكايك معتادان و تعيين سن آنها يا سنجش تقريبي طيف سني. با توجه به اينكه در كشور ما آسيب‌هاي اجتماعي متولي و ناظر معين و ويژه اي ندارد، هر فرد و سازماني مي تواند در اين زمينه اظهار نظر كند. وقتي در مورد تعداد و مجموع معتادان كشور بين نهادهاي متولي اختلاف ميليوني وجود دارد چگونه مي توان با دقت طيف سني آنها را اعلام نمود. با توجه به بررسي هاي تجربي و نظري سن اعتياد در كشور از 16 سال شروع مي شود و حتي اعتياد در 80 سالگي هم وجود دارد. اما عموميت معتادان يعني تمركز سني آنها بين 20 تا 35 سال مي باشد.
وي در مورد مواد مخدري كه اين روزها در جامعه بيشترين مصرف كننده را دارد مي افزايد: با توجه به تغيير الگوي مصرف در كشور در حال حاضر هروئين جانشين كراك و ترياك گرديده و اين روند تا پايان سال با سرعت ادامه خواهد داشت. به اعتقاد اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 70 درصد مصرف كنندگان سنتي ترياك، هروئين، كراك و شيره به هروئين گرايش پيدا كرده اند و در بين معتادين به مواد روان‌گردان شيشه جايگاه اول را دارد.
دستگاه‌ها مراقبت كنند
دكتر ابهري همچنين كارنامه دستگاه‌هاي متولي در رابطه باپيشگيري از گرايش زنان و جوانان به مصرف مواد مخدر را طي سال هاي گذشته موثر نمي داند و مي‌گويد:سازمان بهزيستي به عنوان متولي اصلي پيشگيري و درمان، كارنامه قابل قبولي نداشته و به‌رغم حمايت هاي مالي و نرم افزاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير نهادها مسئولين بخش‌هاي مربوطه در بهزيستي بيشتر به ارائه آمار و مصاحبه پرداخته‌اند تا يافتن راهكارهاي مناسب.
وي سياست‌زدگي نهادهاي مربوطه را عامل اصلي دور شدن اين نهادها از وظايف اصلي و ذاتي خود مي داند و مي افزايد: همچنين كمرنگ شدن نقش مردم و ضعف مشاركت نهادهاي مردم محوري باعث گسترش اعتياد در ابعاد مختلف مي‌باشد. كمپ هاي غيربهداشتي و غيرانساني ترك اعتياد، فروش داروهاي ترك در بازار آزاد، تنوع سياست‌گذاري در پيشگيري، عدم مراقبت هاي بعد ازخروج و ده‌ها دلايل ريز و درشت از علل اصلي گرايش نجومي جوانان به اعتياد و مصرف مواد مخدر است.
مراقب خانواده‌ها باشيم
دكتر مجيد ابهري همچنين درباره علل مصرف مواد مخدر توسط زنان مي گويد: زنان بيشتر به وسيله همسران يا مردان مورد علاقه شان به مواد مخدر آلوده مي شوند و حدود 30 درصد از آنها از روي كنجكاوي يا عدم آگاهي به عواقب مصرف تفنني در منجلاب اعتياد گرفتار مي شوند و گروهي ديگر به خاطر لاغري يا جوان شدن پوست معتاد به شيشه گرديده اند. در هر حال بعد از 30سال آسيب‌شناسي اجتماعي فقير بودن زنان معتاد را قبول ندارم. چون اين فقط براي بخشي از قشر مصرف‌كنندگان است. مثلا آن بخشي از زنان كه در روستاهاي مرزي و به خاطر اعتياد شوهران‌شان معتاد شده‌اند و از طريق قاچاق يا خرده فروشي پول مورد نياز را به دست مي‌آورند. همچنين كارگران جنسي كه از خانواده و همسر رانده شده و در جامعه سرگردان هستند و معتاد شده اند را مي توان در اين بخش قرار داد اما اينها چند درصد از معتادان زن هستند.
او مي گويد: الان در جامعه پديده اي در حال ظهور است كه زنان كوكائين و موادمخدر نوپديد مصرف مي كنند كه نه تنها فقير نيستند بلكه از وضعيت مالي خوبي برخوردارند. به اعتقاد اين آسيب شناس تلاش مافياي توزيع مواد مخدر نوظهور و كوكائين در اين بخش بسيار فعال شده و اين خطرناك است.
پيشگيري درست انجام نداده ايم
ابهري همچنين در مورد ترك اعتياد زنان ادامه مي دهد: مصيبت از آنجا آغاز مي گردد كه مركز ترك اعتياد براي زنان به طور علمي و بهداشتي وجود ندارد و فقط در حد تبليغات رسانه اي در اين زمينه كاري انجام مي شود. زنان در مقابل اعتياد بي دفاع تر و ضعيف تر هستند و به خاطر ساختمان بدني و عصبي كمتر توانايي مقاومت در برابر خماري را دارند. بنابراين اگر بنا باشد علتي براي اعتياد زنان اعلام نماييم آن فقر مالي نيست، بلكه فقر فرهنگي، ضعف تربيت خانوادگي، فرهنگ غلط متابعت از شوهر در اين زمينه ها كه موجب اجبار بعضي از همسران يا مردان زندگي مبني بر مصرف مواد مخدر توسط زنان مي شود، عوامل اصلي اين فاجعه هستند.
او در ادامه به موضوع مهمي هم اشاره مي كند و مي گويد: من در همينجا بايد عرض كنم نوزادان معتاد كه از دوران جنيني با مواد مخدر آشنا شده اند محصول شوم زنان معتاد هستند كه تا امروز براي ترك اعتياد نوزادان و زنان حامله كار مشخصي صورت نگرفته است.
وي چشم و هم چشمي، رقابت هاي زنانه و در يك جمله كم نياوردن و جوگير شدن را علت اعتياد دختران جوان مي داند و در توضيح اين مورد مي گويد: مي توانيم نمونه هاي اينگونه دختران را مشاهده كنيم كه به خاطر كسب درآمد براي خريد مواد مورد نياز خود، تن فروشي كمترين كاري است كه انجام مي دهند. زنان معتاد 7 تا 10 درصد معتادين ايران را تشكيل مي دهند كه به علت نبودن بانك اطلاعات آسيب هاي اجتماعي و فقدان پژوهش هاي منسجم نمي‌توان رقم دقيقي براي اين مصيبت اعلام کرد. فقط مي‌توان گفت كه سونامي اعتياد، جوانان ما را تهديد مي‌كند و هيچ كس درحاشيه امنيت نيست.
اين آسيب شناس اجتماعي در مورد راهكار پيشگيري از گرايش زنان به مواد مخدر مي افزايد: دستگاه هاي حمايتگر بايد به دست متخصصان دلسوزي سپرده شوند كه در بازي‌ها و يارگيري هاي سياسي و جناحي دخالت نمي‌كنند. با قدرت مي توانم بگويم كه ما در اين بخش كمبود بودجه نداريم. مشكل اين است كه كار در دست كاردان نيست. نهادهاي متولي سكوي پرتاب نورچشمي ها گرديده و مشكلات با جلسه و همايش و مقاله سپري مي گردد. از آنجا كه زنان جايگاه ويژه اي در هر جامعه مخصوصا در اجتماع ما دارند و در مقام مادر و همسر منشا آثار مختلفي مي باشند بنابراين اعتياد آنها برناهنجاري‌هاي اجتماعي عوارض مضاعفي خواهد داشت. از نظر مادر بودن برفرزندان از نگاه همسري برشوهر و خانواده آثار ناخوشايندي برجاي مي ماند.
 رسانه ها به ويژه صدا و سيما جايگاه و رسالت تاريخي و حساسي در اين زمينه دارند. اين رسانه ها بايد در قالب فيلم، سريال، ميزگرد و... خانواده ها را با خطر واقعي اعتياد زنان آشنا سازند.
5 سال پيش اعلام كرديم كه در بعضي از سالن هاي بدنسازي قرص هاي لاغري ماهواره اي و شيشه به زنان داده مي شود. كسي توجه چنداني نكرد و امروز اين خطر به عنوان يك سرطان در جان جامعه ايران افتاده است. زنان و دختران جوان به خاطر ژست و برتري جويي در محافل زنانه بعضي از مواد مخدر را مصرف مي كنند. ضمن آنكه اعتياد تفنني يك شوخي بي ربط و تلخ است و اصلا حقيقت ندارد به خاطر اينكه در اين زمينه اولين تجربه آخرين آن خواهد شد. اطلاع رساني و آگاه سازي بهترين واكسن در پيشگيري است. همچنين درمان و كنترل ابزار اصلي در ترك و جلوگيري جدي است.

هیچ نظری موجود نیست: