اورکسین(هیپوکرتین ) مسئول بیدار نگاه داشتن انسان در برابر نور است

پژوهشگران موفق شدند موقعیت سلول های عصبی را که ما را در برابر نور بیدار نگه می دارد، بیابند.
 ساینس دیلی آمریکا،
 پژوهشگران دانشگاه لس آنجلس توانستند محل سلولهای مغزی مسئول بیداری را که نور آنها را تحریک می کند، مشخص کنند.

دانشمندان دریافتند که این سلولهای مغزی در منطقه هیپوتالاموس قرار دارند و مسئول کنترل دستگاه عصبی
غیر ارادی، دمای بدن، گرسنگی، عطش، خستگی، خواب و نظایر آن هستند.

جروم سیگل، مسئول این پژوهش گفت: این سلولها یک انتقال دهنده عصبی به نام هیپوکرتین را ترشح
می کنند.
دانشمندان موشهای دارای این ماده را با موش هایی که این ماده انتقال دهنده عصبی را نداشتند، مقایسه کردند.
آنها متوجه شدند موشهایی که این ماده را از دست می دهند؛ نمی توانند در معرض نور بیدار بمانند اما در دسته دیگر، این سلولها شاهد فعالیت گسترده در برابر نور بودند.

سیگل گفت: نتایج این پژوهش نشان داد افزایش ماده هیپوکرتین و تحریک نقش سلولهای  سازنده هورمون هیپوکرتین(اورکسین ) بر میزان بیداری در نور می افزاید و برعکس هرگونه کاهش این ماده می تواند به کاهش این عکس العمل و خواب آلودگی منجر شود.
 • سیانور، مدفوع انسان و زهره گاو مواد تشکیل دهنده اک...
 • آنها به اسب های معتاد شلیک نمی کنند ؟
 • کتاب کلول جمعیتول معتادین احمقین اثر شیخ شمس الدی...
 • ایبوگین با یک دوز هر اعتیادی را ترک و درمان می کند...
 • اثرات مصرف کوکائین بر مغز بسیار سریع منجر به تغیی...
 • وقتی مفهوم زندگی را نمی دانیم
 • مغز معتادان به مخدر شیشه شهابی می شود ؟
 • کشف هورمون جدیدی به نام "اورکسین" Orexin درمان قط...
 • اورکسین orexin و پیشگیری از چاقی در موش
 • اورکسین چیست Orexin -hypocretinهیپوکرتین
 • اثرات مودافینیل بر روی ترشح اورکسین چیست  اثرات پروویجیل بر روی ترشح هورمون هیپوکرتین چیست  اثرات مودافینیل بر روی حافظه و خواب و بیداری چیست

  هیچ نظری موجود نیست: