آنها به اسب های معتاد شلیک نمی کنند ؟

 
امروز در ایران جنگی پنهان در جریان  است جنگی نابرابر و بسیار سهمگین تر از هر جنگی که تاکنون در این کشور دیده شده است  
اگر در جنگ بین ایران عراق شهدای ما بالغ به  200 هزار نفر بودند  در این جنگ نزدیگ به  دو میلیون  نفر کشته می شوند  
اگر برای داوطلب شدن در  جنگ قبلی فقط داشتن ایمان و از خود گذشتگی و یک اسلحه برای  جنگیدن  و نام بسیجی داشتن کافی بود  

برای جنگیدن در این  جنگ  فقط افرادی می توانند داوطلب  شوند که دارای بالاترین درجات  علمی  دانشگاهی بوده و درکنار ان به سلاح ایمان و از خود گذشتگی مجهز باشند  

جنگ با  اعتیاد صدایی ندارد  
میدان جنگ با اعتیاد سرد بی صدا است  
 سکوتی مرگبار  

میدان جنگ اعتیاد پر از دود است پر از سیاهی
 پر از زخمیان که در حال احتضار ناله سر می دهند  و در انتظار  فرشته مرگ هستند
هیچ کس  به این زخمیان  کمک نمی کند 
انها در حال درد و رنجند   
حتی اگر درمانی برای انها  نیست هیچ کس به انها مرگ را هم  هدیه نمی دهد   
 تا نقطه پایانی بر رنجشان بگذارد   
  برای این زخمیان حتی به اندازه یک اسب  زخمی در میدان جنگ  هم ارزشی قائل نیستند 
تا با شلیک  تیر خلاصی او را از درد رنجی که ناتوان در درمانش هستند رهایی دهند  
آنها به اسب ها شلیک نمی کنند ؟   
زیرا می گویند او انسان  است نه  حیوان   ؟؟؟
به خاطر احترام به   ارزش های والای  انسانی ؟
 ما انسان  ها را  نمی کشیم   
مگر  به جرم  ادمکشی ؟  
ما قانون داریم  
ما فقط کسی را مجاذات و اعدام می کنیم که انسان دیگری را کشته باشد ؟
معتاد که انسانی را نکشته است ؟ 
ما هنوز  قانونی در مورد مجاذات کردن کسانی که خود را کشته اند نداریم  ؟
 
ما انسان هستیم  
ما باید به هم کمک کنیم ؟
اما به خاطر همین ارزش های انسانی می گذاریم او در درد رنجش باقی بماند ؟ 

 برای معتادان کشته شده   در این جنگ 
   ختمی بر پا نمی شود 
 بر مزار انها مراسمی منعقد نمی شود  
 کسی برای انها مرثیه سرایی نمی کند  
هیچ کس نام انها را بر لوحی حک نمی کند  
 برای انها سرودی خوانده نمی شود 
 انها قربانیان جنگی پنهان  نابرابر و ناخواسته  هستند  

 جنگ بین خوبی بدی 
 جنگ بین نور ظلمت 
 جنگ بین خدا و شیطان  
 جنگی که اوای دهل حرب ان را هر کسی نمی شنود 
 درمانگر اعتیاد آناندا برای ترک اعتیاد مواد محرک شیشه (متامفتامین ... 
(هارمالین ) مشابه با ایبوگین داروی ترک اعتیاد متامفتامین (شیشه ) 
ایبوگین - سایت دکتر یزدان نیاز - بلاگ وب 
ایبوگین بهترین داروی ترک اعتیاد - سایت دکتر یزدان نیاز - بلاگ وب 
ایبوگین بهترین داروی ترک اعتیاد شیشه تریاک و هروئین گیاهی 
opium.site: ایبوگین تنها داروی ترک اعتیاد تائید شده در جهان
شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دارد - Ananda
opium.site: متراگنین Mitragynine

هیچ نظری موجود نیست: