بررسی اثرات درمانی سیلوسایبین در تحریک گیرنده 5 هیدروکسی تریپتامین در مقابل با سوء مصرف از قارچ جادویی

استفاده کوتاه مدت از سیلوسایبین در درمان بیمارهای مثل اختلالات شخصیتی مرزی و یا دو قطبی و درمان افسردگی و میگرن امری ثابت شده است اما متاسفانه چنین به نظر می رسد که گروهی در جامعه از این  ماده دارویی به عنوان یک مخدر  سو ء مصرف می کنند
سوء مصرف از سیلوسایبین علاوه بر اینکه اثرات درمانی ندارد بلکه خودش می تواند ایجاد بیماری کند
دوز کم سیلوسایبین به صورت 100 میلی گرم فقط یک بار در شروع ترک اعتیاد موادی مثل ماری جوانا گل (مخدر گل ) یا شیشه می تواند سرعت و موفقیت درمان را افزایش بدهد .
اما ادامه درمان بایستی زیر نظر پزشک باشد در غیر این صورت و مصرف خود سرانه سیلوسایبین شخص را   به سمت اختلالات  روحی و روانی میبرد .
هدف از درمان اولیه با سیلوسایبین چیست !
هدف فقط تحریک یکی از انواع گیرنده های سروتونین به نام 5 هیدروکسی تریپتامین  2A است .
تحریک این گیرنده در معتادان به مخدر گل به سرعت حالت ابولیا وبی انگیزگی  در زندگی  را از بین می برد در دیگر معتادان باعث درمان افسردگی و اضطراب می شود .


«آن‌کس که بداند و بداند که بداند// اسب خرد از گنبد گردون بجهاند.
آن‌کس که بداند و نداند که بداند// بیدار کنندش که بسی خفته نماند.
آن‌کس که نداند و بداند که نداند// لنگان خرک خویش به منزل برساند.
 آن‌کس که نداند و نداند که نداند// در جهل مرکب ابدالدهر بماند»


اثرات مخرب سوء مصرف سیلوسایبین چیست .
.سیلوسایبین دارو برای درمان است نه هدف.
در حالت درمانی بعد از استفاده از دوز کم سیلوسایبین ما درمان های روانشناختی را اغاز می کنیم و سعی می کنیم انگیزه های هدفمند در زندگی شخص را پر رنگتر کرده و انگیزه های حرکتی را در زندگی او افزایش بدهیم
مصرف سرخود و سوء مصرف سیلوسایبین بدون درمان های روانشناختی  باعث یک اختلال در فکر می شود و شخص از مسیر واقعی درمان دور می شود .او فکر می کند  بیشتر از دیگران می داند و نیازی نیست برای دانستن بیشتر به مطالعه بپردازد و فقط با استفاده مجدد و پی در پی از سیلوسایبین او به یک شناخت و معرفتی بیشتر از دیگران  دست می یابد . با این تفکر او از مطالعه مستمر واقعیت ها   دست کشیده و انگیزه های حرکتی او در اجتماع برای رسیدن به اهداف واقعی کاهش می یابد و در یک مسیر توهمی به قهقرا می رود
قارچ جادویی (مجیک ماشروم ) با مهار پالس های منفی احساسی در ...

هیچ نظری موجود نیست: