آثار مخرب اعتیاد به کوکائین بر مغز

آثار مخرب اعتیاد به کوکائین بر مغز

آثار مخرب اعتیاد به کوکائین بر مغز

کوکائین آنچنان بر ذهن فرد معتاد تاثیر می گذارد که قدرت درک فقدان یا خسران عاطفی را از او می گیرد.
تحقیقات جدیدی که در باره  پی آمدها و عوارض مصرف کوکائین انجام شده است نشان می دهد که متاسفانه افراد معتاد به کوکائین از آن جهت که فقدان یا خسران را درک نمی کنند، حتی اگر عزیزترین فرد در زندگی شان نیز آنها را ترک کند یا اگر به زندان بیفتند نیز ، قادر به درک این واقعیت نیستند. محققان معتقدند یکی از دلایل ادامه مصرف این ماده، علیرغم شکست های شخصی و عاطفی در زندگی، از کار افتادن بخشی از مغز می باشد که به تشخیص و درک شکست کمک می کند و رفتارهای آینده را بر حسب نتیجه بدست آمده تغییر می دهد.
دانشمندان امیدوارند با استفاده از یافته های جدید، به روش درمانی موثرتری برای کمک به معتادان سابق که در خطر بازگشت به اعتیاد می باشند، دست یابند.
محققان با استفاده از آزمایش EEG فعالیت های مغزی 75 نفر – 50 معتاد به کوکائین و 25 فرد سالم را در حالی که مشغول یک بازی قمار بودند، ثبت کردند. هر شرکت کنند بایستی پیش بینی می کرد که در هر نوبت از بازی، آیا پولی برنده می شود یا می بازد؟cocaine-addiction-brain
تحقیقاتی که نتیجه آن در Journal of Neuroscience به چاپ رسیده است، بر  اساس تست RPE  یا Reward Prediction Error (آزمون پیش بینی پاداش یا خسران) انجام گرفته است.
تحقیقات قبلی نشان داد که پیش بینی پاداش یا خسران بوسیله تغییر سطح دوپامین ترشح شده از سلول های عصبی میسر می باشد.
محققان معتقدند که قدرت درس گرفتن از اشتباهات و نتایج نامطلوب در معتادان از بین رفته و به همین دلیل حتی در صورت ترک، احتمال شروع مجدد مصرف کوکائین وجود دارد.
این افراد، در تشخیص و درک تفاوت بین نتیجه مطلوب و نامطلوب مشکل دارند. قابلیتی که برای درس گرفتن از اشتباهات و تصمیم گیری های آینده ضروری است

هیچ نظری موجود نیست: