اثرات ایبوگین بر روی گیرنده های مورفین و سروتونین و NMDA در درمان اعتیاد به مواد مخدر .

اثرات  ایبوگین بر روی گیرنده های مورفین و سروتونین و NMDA  در درمان اعتیاد به مواد مخدر
ایبوگین داروی ناشناخته در ایران است  این الکالوئید در پوست و ریشه درخت های  مثل  افریکانا وکانژین و iboga Tabernanthe ایبوگا تابرنانته و undulata Tabernaemontana  اندولاتا تابرنمونتانا  وجود دارد
این سه گیاه در گروه  گیاهان دسته خرزهریان قرار دارند .
undulata Tabernaemontana  بیشتر در جنگل های بارانی امازون می روید  و دو فرم دیگر  افریکانا وکانژین وiboga Tabernanthe ایبوگا تابرنانته  در افریقا می روید
ایبوگین به خوبی در درمان اعتیاد به موادی مثل متادون هروئین و الکل و متامفتامین و کوکائین و استروئید های انابولیک موثر است
demonstrates higher binding affinity)
ReceptorIbogaineNoribogaine
κ-opioid2.20.61
μ-opioid2.00.68
δ-opioid>105.2
NMDA3.115
5-HT2A16>100
5-HT2C>10>10
5-HT32.6>100
σ12.511
σ20.419ایبوگین در درمان افسردگی و استرس پس از سانحه   PTSD نیز موثر است .
ایبوگین بر روی گیرنده های  مو کاپا و دلتا مورفین اثرات اگونیستی دارد و بر روی گیرنده NMDA و گیرنده های سروتونین نیز موثر است
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ایبوگین ...
برای اولین بار در ایران کپسول دارویی ایبوگین Ibogaine ...

هیچ نظری موجود نیست: