اعتیاد به مواد مخدر با نسخه‌های مختلف چند ژن می تواند با یک دارو درمان شود .

 اعتیاد به مواد مخدر با نسخه‌های مختلف چند ژن  می تواند با یک دارو درمان شود .
با کشف ژن مشترک اعتیاد به کوکائین، نیکوتین و الکل، امید پژوهشگران به درمان اعتیاد بیشتر شد.
 دانشمندان در این تحقیق شواهدی از چندین ژن مشترک را شناسایی کرده‌اند که با اعتیاد به کوکائین، نیکوتین و الکل ارتباط دارند.
پژوهشگران اعلام کرده اند این یافته پیشرفت مهمی در زمینه تسهیل درمان اعتیاد به کوکائین، الکل و سیگار محسوب می‌شود.
دکتر مینگ لی، عضو گروه تحقیق این مطالعه از دانشگاه ویرجینیا می گوید:” ما در بررسی‌های خود چندین ژن را کشف کرده‌ایم که با اعتیاد به چند ماده مختلف در ارتباط هستند. زمانی که بتوانیم به نسخه‌های ژنتیکی دقیق و مکانیسم‌های مولکولی خاص دست پیدا کنیم، می‌توان روش‌های درمانی موثرتر و شخصی تر را برای افرادی که به مواد مخدر وابسته اند ‌ابداع کرد.”
در این تحقیق، دانشمندان، خلاصه‌ای از موقعیت ژنوم خاص روی کروموزوم‌های شماره ۱۱ را رمز گشایی کرده‌اند که با اعتیاد به الکل، حشیش، کوکائین، هروئین، نیکوتین و تریاک ارتباط دارند.
محققان، خاطرنشان کردند که نسخه‌های مختلف از چند ژن منجر به اعتیاد به مواد مخدر چندگانه می‌شود. این ژن ها شامل آلدهید دی هیدروژناز، GABRA2، ANKK1 و نوروکسین ۶ و ۳ هستند.

هیچ نظری موجود نیست: