جدول علایم ترک اعتیاد و عدم مصرف مواد افیونی (تریاک شیره هروئین ) بدون دارو در مقایسه با استفاده از داروی گیاهی ایبوگین

جدول علایم ترک اعتیاد و عدم مصرف مواد افیونی (تریاک شیره هروئین ) بدون دارو و در مقایسه با  استفاده از داروی گیاهی ایبوگین
یکی از سخت ترین قسمت های ترک مواد مخدری که دارای ساختار مورفین هستند درد و اسهال و ابریزش و لرز و بیقراری است .
بسیاری از افراد با تصیم خود  و بدون استفاده از هیچ مسکن و یا کمک پزشکی اقدام  به ترک اعتیاد تریاک و یا هروئین  می کنند و گروهی دیگر که از تمکن مالی بیشتری برخوردار هستند در زیر بیهوشی و به طریق سریع و فوق سریع سم زدایی می کنند .
Objective Opiate Withdrawal Signs and Ibogaine Signs


نشانه های
ترک مخدر افیونی
Opiate Withdrawal  ترک مواد مخدر برداشت
سم زدایی با ایبوگین  Ibogaine
اوپیوئید ها +ایبوگین  
Diarrhea اسهال Yes بله No بدون * 3% - 12%, 6 days post *
Yawning خمیازه Yes بله Rare نادر Rare نادر
Rhinorrhea آبریزش بینی Yes بله No بدون No بدون
Piloerection
بلند شدن موها
و احساس مورمور و سردی
پوست
Yes بله No بدون No بدون
Lacrimation 
اشک ریزش
Yes بله No بدون No بدون
Mydriasis باز شدن مردمک ها Yes بله No بدون moderate) 5٪ (متوسط)
Shivering لرز Yes بله No بدون No بدون
Restlessness بی قراری Yes بله Post 20 Hrs ibogaine ibogaine ارسال 20 ساعت Post 20 Hrs ibogaine
Vomiting استفراغ Chronic مزمن Acute/Motion related حاد / حرکت مرتبط Acute/Motion related حاد / حرکت مرتبط
Muscle Twitches پرش  عضلات چشم Yes بله No بدون No بدون
Abdominal Cramps گرفتگی و درد عضلات شکم Yes بله No بدون No بدون
Sweating عرق کردن Yes بله No بدون *  - 25% * 16٪ - 
Anxiety اضطراب Yes بله No بدون 3% 
Sleeplessness بیخوابی Yes بله Yes بله Yes بله

داروی ایبوگین  علاوه بر اینکه یک  داروی سم زدای ایده ال  است اثرات طولانی تری از روش های مثل  سم زدایی سریع و فوق سریع  دارد  مصرف تک دوز ایبوگین  در طولانی مدت باعث درمان افسردگی و تغییرات شخصیتی مثبت در معتاد می شود مزیتی که روش های   سم زدایی با دارو و زیر بیهوشی همانند سم زدایی سریع و فوق سریع  فاقد ان است
هیچ نظری موجود نیست: