چرا سیاست اطلاع رسانی درباره مواد مخدر و الکل و داروهای ضد افسردگی در دنیا متغییر است

چرا سیاست اطلاع رسانی درباره مواد مخدر و الکل در دنیا   متغییر است .
هر کشوری در دنیا بسته به مسائل قانونی و شرعی خود سیاست خاصی را درباره اطلاع رسانی مواد مخدر و الکل دنبال می کند .
این گونه سیاست ها باعث گمراهی افراد در جامعه می شوند زیرا هدف رسانه ها از اطلاع رسانی کسب منافع مادی برای گروه های خاص در دولت می باشد
مثلا در ایالات متحده امریکا  و انگلستان اعتیاد به  مشروبات الکلی بسیار رایج است و مرگ به علت مصرف مشروبات الکلی بسیار بالا است اما در رسانه های ان در مورد مرگ به علت مصرف الکل  اخبار زیادی منتشر نمی شود و سعی می شود که مرگ بعلت مصرف الکل بسیار کمتر از انچه هست اطلاع رسانی شود
مسله اطلا ع رسانی درباره داروهای ضد افسردگی هم شامل این مسله می شود مثلا تعداد مرگ به علت مصرف داروهای ضد افسردگی در کشور انگلستان   381 نفر در سال است که فقط مرگ 19 نفر ان اطلاع رسانی شده است و یا مرگ به علت مصرف متادون که از 378 نفر فقط مرگ  2 نفر گزارش می شود
جالب این است که در مورد روانگردانی مثل اکستاسی یا داروی مثل قرص اسپرین رسانه ها حتی بیشتر از واقعیت غلو و اطلاع رسانی  شده است  اما مواد مخدری مثل هروئین که بازار ان در امریکا و کشور انگلستان  در دست کارتل های دولتی  است با مرگ 897 نفر در سال  فقط  9 در صد اطلاع رسانی شده است  
 

هیچ نظری موجود نیست: