برادرمن معتاد به شیشه است و به مدت دو هزار دویست شصت نه سال در کمپ ترک اعتیاد بستری بوده ایا لازم است 3 ماه دیگر بماند ؟

با سلام
برادر من به مصرف شیشه اعتیاد داشته و در حال حاضر مدت 828235 روز است که در کمپ ترک اعتیاد بستری است و خوشبختانه به قول مسولین کمپ سم زدایی شده و مسولین کمپ می گویند ایشان باید برای مدت طولانی حداقل 3 ماه در کمپ بماند اما خودش با توجه به متعهل بودنش اصرار دارد که از کمپ خارج شود
مزاحم شما شدم ببینم آیا ماندن او در کمپ بهتر است یا مرخص کردنش
ناگفته نماند که خودش می گوید روز به روز از نظر فکری به دلیل حضورش در محیط کمپ با مشکل مواجه شده وشرایطش بدتر می شود
ممنون راهنمایی کنید

جواب
ابتدا بابت شوخی کوچکی که کردم مرا به بخشید زیرا وقتی روزها را تقسیم بر 365 کردم دیدم حتما اشتباهی شده است
اما بستری معتادان در کمپ ها
این مسله که ما مدت یک  یا دو ماه کسی را در کمپ بستری کنیم و بعد از سم زدایی بگویم خوب دو ماه از مواد دور بوده است حالا دیگر ترک کرده است اصولا فکر نادرستی است
اگر ما کمپ های داشتیم که در ان درمان های رونشناختی به همراه اموزش کار و زندگی و دادن انگیزه های لازم برای در ترک ماندن را به معتادان می دادنند شاید بستری کردن یک معتاد برای یکی دو ماه کافی بود اما با توجه به اینکه برادر شما فقط سم زدایی شده است اصلا صلاح نیست به این زودی او را از کمپ ترخیص کنید
زمانی که یک معتاد در کمپ شروع به غر زدن می کند و می گوید من خوب شدم یالله مرا بیاورید بیرون و این جا وضعیت ناجور است درست زمانی است که باید او را وادار کرد در کمپ بماند
توجه ای به حرف های او نکنید اگر ان کمپ روانشناسی دارد ابتدا با او مشاوره کنید و به احتمال زیاد او هم با نظر من موافق است