شوهرم به تازگی بعضی شب ها با من مهربان شده است ایا او به چیزی معتاد است ؟

سلام آقای دکتر
شوهرم  تازگی ها  بعضی  شب ها  که به خانه می اید رفتار طبیعی ندارد و با من بسیار مهربان تر رفتار می کند  شغل او رانندگی است و گاهی هم مشروب استفاده می کند اما بعضی شب ها که به خانه می اید  حالات او فرق دارد مهربانتر است و تند تند سیگار می کشد و خیلی تشنه است و مرتب اب می نوشد و خیلی دیر می خوابد ایا او به چیزی معتاد است ؟
چواب
گروهی از مخدر ها مثل اکستاسی و یا مخدر متامفتامین (شیشه ) مشابه این اثرات را ایجاد می کند  به احتمال زیاد ایشان شب های که نسبت به شما مهربانتر می شوند مخدر شیشه مصرف کرده اند