پشت پرده آزادی مصرف ماری جوانا تک جنسی در امریکا و رواج ماری جوانا دوجنسی (مخدر گل ) در جهان یک طرح سلطه بر مغز ها مطرح است

شما فکر می کنید ازاد شدن مصرف ماری جوانا در امریکا  به چه دلیل بود
ایا واقعا ماری جوانا ماده ای بی ضرر است و فواید زیادی دارد که  دولت امریکا مصرف انرا قانونی  کرد یا سود سرشاری که دولت از بابت مالیات  فروش ان دریافت می کند باعث شد که مصرف ماری جوانا در امریکا ازاد شود ؟
در هر حرکت دولت امریکا شما می توانید چندین  دلیل بیابید به شرط انکه  امریکا و کسانی که در پشت پرده سیاست ان قرار دارند را شناخته باشید ؟
اما گام اول
ماری جوانا تک جنسی و ماری جوانا دو جنسی چیست
گل ماری جوانا چیست
از زمان خلقت انسانها و گیاهان در جهان گیاه شاهدانه به صورت تک جنسی بوده است یک بوته نر و یک بوته ماده که در برگ هر دوی انها ماده مخدری به نام تتراهیدروکانابینول (THC) وجود داشت
میران ماده مخدر تتراهیدروکانابینول(THC) در برگ گیاه ماده شاهدانه بیشتر از نوع نر بود و در طبیعت برگ شاهدانه دارای 4 تا 5 در صد ماده مخدر تی اچ سی (تتراهیدروکانابینول ) است
گیاه ماده شاهدانه در موقع باروری دارای چندین گل در سرشاخه ها می شود که میزان ماده مخدر توهم زای تتراهیدروکانابینول (THC)ان از برگ ها  بیشتر و به حدود 7 تا 8 در صد می رسد
از زمان های پیشین گل شاهدانه ماده شناخته شده و مصرف می شد یعضی ها معتقد هستند عرفا و شاعران در کشورهای اسیایی انرا استفاده می کردند
در اوئل دهه 1950 سازمان اطلاعاتی امریکا  CIA توانست با امتزاج دو گیاه شاهدانه که یکی از انها را از افغانستان اورده بود (کش افغان ) با انواع دیگر گیاه شاهدانه  برای اولین بار در جهان گیاه شاهدانه دو جنسی(ماری جوانا گل ) را تولید کند
گیاه شاهدانه دوجنسی در روی یک  شاخه  هم  دارای اندام نر  و هم اندام ماده  بود  و بعلت خودباروری به جای یک گل چند صد گل به وجود می اورد که میزان ماده مخدرتتراهیدروکانابینول  گل های ان به جای 8 در صد نزدیک به  30 درصد بود.
  برگ های ماری جوانا دوجنسی از  فرم طبیعی گیاه شاهدانه (ماری جوانا ) خارج شده و فاقد ماده مخدر توهم زای تی اچ سی بود 
 علاوه بر مخدر تی اچ سی بالای ماری جوانا دوجنسی در روی گل ها ی ان  مواد دیگری که دارای قدرت توهم زایی مشابه با تتراهیدروکانابینول بودند در این فرم جدید شاهدانه برای اولین بار  بوجود امد
اولین فرم گیاه شاهدانه دوجنسی به نام جی 13 نام گذاری شد
تا سالها بعد هیچکس در جهان قادر به تولید گیاه ماری جوانا دو جنسی نبود
در اوئل دهه 1980 ناگهان بسیاری افراد در نقاط مختلف جهان شروع به تولید ماری جوانا دو جنسی (مخدر گل ) کردند این مسله که چگونه افراد عادی بعد از 30 سال  قادر به ایجاد تغییرات ژنتیکی بر روی گیاه شاهدانه شدند هنوز مشخص نیست زیرا برای این کار احتیاج به دانش فراوان و تجهیزات مخصوصی  است   .
ماری جوانا دو جنسی یا مخدر گل
در ابتدا فرم های مختلف ماری جوانا دو جنسی (مخدر گل ) به عنوان ماری جوانا طبی وارد بازار شد و دولت اعلام کرد این فرم ماری جوانا فقط باید تحت نظر پزشکان مخصوصی با نسخه برای درمان بیمارهای خاص و صعب علاج استفاده شود
به مرور تخم های ماری جوانا دو جنسی وارد بازار موادمخدر شد و عده ای با کاشت ان  شروع به فروش ان در امریکا و کانادا کردند
دولت امریکا
ادامه در همین لینک
opium.site: شعار جدید دولت ایران :فرزند بیشتر گل بیشتر ...
opium.site: قدمت ماری جوانا گل Haze (Cannabis) (مخدر گل ) 30 ...
opium.site: ماری جوانا سومانگو (مخدر گل ) با طعم انبه ...
حامیان استفاده از ماری جوانا طبی (مخدر گل ) - opium.site - ...
opium.site: مخدر جدید گل سویه ماری جوانای کش افغان Kush ...
opium.site: ماری جوانا بحرانی #چهل هفت (مخدر گل ) با بوی ...
دکتر رضا یزدان نیاز : وجود ماده مخدر گل و کشت ماری جوانا و ...
opium.site: درمان اعتیاد به ماری جوانا گل (مخدر گل ) با ...
من با مصرف مخدر گل(ماری جوانا طبی ) - opium.site - Blogger
ماری جوانا گل - opium.site - Blogger
opium.site: ورود ماری جوانا جی سیزده G13 به بازار مخدر گل تهران
دکتر رضا یزدان نیاز : ماری جوانا شاخص شفق قطبی (مخدر گل ...
opium.site: ممنوعیت موقت فروش ماری جوآنای دارویی (مخدر گل ...
ماری جوانا شهرزاد Sheherazade Marijuana (مخدر گل ) - opium ...