شوهرم می گوید تو در رابطه جنسی سرد مزاجی Orgasmic Dysfunction ما هر شب جمعه با هم مخدر شیشه (متامفتامین ) می کشیم ؟


سلام اقای دکتر
شوهر من می گوید تو از نظر جنسی سرد مزاجی و به این دلیل مدت 4 ماه است هر شب جمعه من و شوهرم شیشه می کشیم این کار چه خطراتی دارد ؟
خطراتی که زندگی  شما را تهدید می کند ؟
اعتیاد -خیانت زوجین -بیمارهای مقاربتی (ایدز ) -بچه ناقص -طلاق
خطر اعتیاد به مخدر شیشه زمانی بسیار افزایش می یابد که مصرف مخدر شیشه  همراه با لذت نزدیکی جنسی باشد
میزان لذت مصرف مخدر شیشه  همراه با نزدیکی جنسی ان چنان زیاد است که مغز انسان قادر به فراموش کردن ان تا سالها نمی باشد
اکثر مردان و زنانی که در زمان تماس جنسی از مخدر شیشه (متامفتامین ) استفاده می کنند بعد از مدتی به ان معتاد شده و دیگر بدون استفاده از ان نمی توانند یک رابطه جنسی موفق و ارضای طبیعی داشته باشند
متاسفانه علاوه بر خطر اعتیاد در هر دو طرف مسله مهمتر تغییر افکار همسران نسبت به هم می باشد
مردانی که بعد از مصرف شیشه با همسران خود  نزدیکی می کنند بعد از مدتی اقدام به خیانت جنسی می کنند که این کار ریسک ابتلا به بیمارهای مقاربتی و ابتلا به ایدز را افزایش می دهد  مسله خیانت به همسر علاوه بر مردان در زنان هم دیده می شود
نقص جنین
مصرف مخدر شیشه در زنان ایجاد نقص های خلقتی می کند و زنان وقتی متوجه بارداری می شوند که دیگر بسیار دیر شده است زیرا حتی یک بار مصرف مخدر شیشه در زمان حاملگی ایجاد نقص های خلقتی در جنین می کند
استفاده از مخدر شیشه در زمان سکس   بین همسران باعث تغییراتی در افکار و شناخت در بین زوجین  نسبت به هم می شود   که این مسله ریسک طلاق را به مقدار زیادی افزایش می دهد
OPIUM.SITE : شیشه (متامفتامین ) خطری برای زندگی جنسی و ...
OPIUM.SITE : عکس های سقط جنین زنان معتاد به مواد مخدر ...
opium.site: اثرات متامفتامین (شیشه)در زنان باردار و بر روی ...
opium.site: متامفتامین و سکس و ایدز
opium.site: روسپی ها ی مبتلا به ایدز در ایران از ممنوعیت ورود ...
OPIUM.SITE : دیدار با زن روسپی آینده مبتلا به انهدونیا به ...
opium.site: فواحش در انگلستان برای روسپیگری از ماده مخدر ...
opium.site: انقلاب سکسی (جنسی) رویدادی با پیامدهای پردامنه
OPIUM.SITE : رواج مواد مخدر جدید بوسیله سکس با فواحش Sex ...