اخبار متناقض از افزایش و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی (شیشه ) در جامعه نشان از بی اطلاعی مسئولان است ؟

در یک زمان جناب رحمان فضلی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و  محسن روشن پژوه   معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی دو اظهار نظر متفاوت درباره مصرف مواد مخدر صنعتی کرده اند که بسیار متناقض است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرده است
کاهش گرایش به مواد مخدر صنعتی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس گزارش ها، گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نخستین همایش سراسری دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود:‌ این کاهش نشان دهنده تبلیغات و معرفی آثار سوء مصرف شیشه و کراک بوده است.
افزایش گرایش به مواد مخدر صنعتی

خبرگزاری تسنیم: معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با اشاره به اینکه متاسفانه گرایش به مخدرهای صنعتی در قشر جوان جامعه رو به فزونی است، گفت: افزایش مصرف مخدرهای صنعتی نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محسن روشن پژوه در نشست خبری طرح کارزار رسانه پیشگیری از مصرف شیشه در ساری، از افزایش مواد مخدر شیشه در کشور خبر داد و گفت: شیشه به عنوان مواد مخدر جدید جای خود را کشور باز کرده است
نویسنده
این رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر یک شب رئیس معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی را شام دعوت کنه خانه اش بعد با هم توافق کنند از فردا به مطبوعات بگویند
ایا رواج و مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور افزایش یافته یا کاهش این جوری مسله کاملا حل می شوذ
افزایش مصرف مخدرهای صنعتی نگران کننده است - تسنیم ...
کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی - باشگاه خبرنگاران
رحمانی فضلی: کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی
افزایش مصرف مخدرهای صنعتی نگران کننده است