تاسیس یک تالار گفتگو (فروم ) در پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین گام در جهت مشارکت مردم با مسئولین است

تاسیس یک تالار گفتگو در پورتال  ستاد مبارزه با مواد مخدر
یکی از مهمترین عوامل در اطلاع رسانی و مبارزه با مواد مخدر  به روز بودن اطلاعات و کسب اطلاعات مردمی است
ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند در کنار پورتال ستاد یک فروم و تالار گفتگو ایجاد کند تا به این وسیله بتواند  علاوه بر اطلاع رسانی مردمی بطور مستقیم در ارتباط با مشکلات اعتیاد  در جامعه قرار بگیرد


پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند انچه را که مسئولین می گویند را  منعکس کرده و  فروم ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند محلی برای  اظهار نظرات مردمی و اطلاع رسانی به روز درباره مواد مخدر  موجود در جامعه و مشکلات اعتیاد  باشد به این طریق یک ارتباط مستقیم و دو جانبه بین مسئولین و مردم ایجادمی شود
این  کار اولین گام مردمی در جهت  مشارکت مردم برای  همکاری  با ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کمک به امر مبارزه با مواد مخدر است