نوشیدنی ها و دمنوش ها و گیاهان موثر در کاهش رشد فیبروم رحم How to Shrink Fibroids Naturally

Try using herbs and supplements to shrink fibroids
استفاده از مواد گیاهی برای توقف رشد فیبروم رحم و درمان ان
بسیاری از گیاهان یا دمنوش های گیاهی می توانند با کاهش سطح استروژن از رشد فیبروم رحم جلوگیری کرده و حتی باعث کوچک شدن ان بشوند
نوشیدنی و دمنوش و گیاهان موثر در جلوگیری از رشد فیبروم (میوم ) رحم

عصاره دانه انگور Grapeseed extract
گفته می شود عصاره دانه انگور در کاهش سطح استروژن می تواند موثر باشد

گیاه پنج انگشت
به صورت قطره و قرص در داروخانه ها با نام ویتاگنوس موجود است
تمشک قرمز و کوهوش سیاه
 black cohosh tea
نوشیدن اب تمشک قرمز یا چای دمنوش  گیاه توت مار (کوهوش سیاه ) می تواند باعث کاهش سطح استروژن بشود

امگا 3
مصرف امگا 3 هم می تواند در درمان فیبروم با کاهش سطح استروژن موثر باشد

دم شیراسبی (فراسیون القلب) (Leonurus cardiac (motherwort.
در کاهش میزان استروژن و کوچک شدن فیبروم رحم موثر است این گیاه می تواند به صورت چای یا قطره استفاده شود