چگونه ثابت کنم شوهرم معتاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) است How long does meth stay in your hair

چگونه ثابت کنم شوهرم معتاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) است
How long does meth stay in your hair
شوهر م معتاد به شیشه است و می خواهم طلاق بگیرم چطور ثابت کنم او معتاد به شیشه است
جواب
تست مو
ازمایش ادرار و خون برای مشخص کردن اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) وجود دارد اما بسیاری از معتادان به شیشه به خوبی می دانند اگر به مدت سه روز و بیشتر از ماده مخدر استفاده نکنند تست ادراری انها منفی می شود
ابتدا در دادگاه مطرح کنید که شوهر تان معتاد است  مرد حتما انکار می کند  از او سوال کنید ایا در ظرف سه ماه گذشته او شیشه نکشیده است  معتادان خواهند گفت نه  بعد از قاضی دادگاه تقاضا کنید ازمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از او بعمل اید 
تست اعتیاد  به شیشه از طریق مو
ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) به مدت 90 روز در فولیکول موی انسان باقی می ماند و در موارد جنایی از ازمایش مو برای اثبات اعتیاد به  مخدر متامفتامین ( شیشه ) کمک میگیرند  اما این یک ازمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمی شود
تست مو در نوزادان متولد شده از مادران معتاد به متامفتامین