خواستگارم سابقه اعتیاد به مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) دارد ایا با او ازدواج کنم ؟ Drug And Alcohol Addiction Makes Marriage Miserable

سلام
آقای دکتر 
خواستگاری دارم که به او علاقمند شدم و قصد ازدواج با او را دارم اما بعد از مدتی به من گفته است که  به شیشه معتاد بوده است ولی حدود یک سال است که ترک کرده است ایا این مسله در اینده ممکن است خللی در زندگی ما وارد کند ؟
جواب
اگر معتادان به شیشه به مدت سه روز از مصرف خود داری بکنند ازمایش اعتیاد برای مخدر شیشه منفی خواهد بود به این دلیل ازمایش اعتیاد قبل از ازدواج  قابل  اطمینان نیست
تست مو برای مخدر متامفتامین (شیشه )
ازمایش تست مو برای اعتیاد به مخدر شیشه می تواند ثابت کند که ایا شخص ظرف 3 ماه گذشته شیشه مصرف کرده است یا خیر اما متاسفانه در ایران این ازمایش بطور معمول برای ازدواج انجام نمی شود و فعلا قابل دسترس نیست


سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکل باعث افزایش ریسک یک ازدواج بد و طلاق می شود
خطرات ازدواج با یک معتاد سابق به شیشه که ترک کرده است
متاسفانه امار نشان می دهد که حتی معتادان ترک کرده شیشه به خصوص انهایی که کمتر از یک سال از ترک انها می گذرد ریسک اعتیاد مجدد بالاتری نسبت به همسالان غیر معتاد دارند
درست است که اعتیاد به شیشه درمان می شود و معتاد سابق هم باید تشکیل زن و زندگی بدهد
اما به شخصا این نظر را دارم اگر دختری خواستگاری دارد که سابق مصرف شیشه داشته و اکنون ترک کرده است اگر هیچ دلبستگی عاطفی به او ندارد بهتر است از ازدواج با او خود داری کند گو اینکه طرح این مسله کمی غیر انسانی به نظر می رسد اما باید متذکر شد شیشه ماده ای است که اثرات روحی اعتیاد به ان برای همیشه در انسان باقی می ماند و با کوچکترین فشار عصبی و روحی روانی شخص ممکن است دوباره به سمت اعتیاد باز گردد
خطر شروع مجدد اعتیاد بعد از ترک کردن برای همه انواع مواد مخدر و معتادان به الکل وجود  دارد ولی در مورد مخدر شیشه ریسک استفاده مجدد و بازگشت اعتیاد بیشتر از انواع دیگر مواد مخدر است