ماری جوانا کش بنفش (مخدر گل ) ماری جوانا طبی Purple Kush

Purple Kush  ماری جوانا کش بنفش

ماری جوانا کش بنفش  نوعی   از ماری جوانا طبی است که دارای مقدار زیادی  مخدر تی اچ سی (THC) است .  این سویه فرمی از ماری جوانا کش افغان است که به علت بوی خوش و اثرات سرخوشی دهنده ان محبوب مصرف کننده گان ماری جوانا در جهان است
کش بنفش هم در داخل گلخانه هم در فضای باز به خوبی رشد می کند
اثرات منفی ان به صورت گیجی خشکی دهان سرگیجه و خشکی چشم و سردرد است
در پزشکی از ان در درمان بیخوابی و به عنوان یک داروی ضد درد استفاده می شود
مصرف کش بنفش باعث خواب الودگی و افزایش اشتها و سرخوشی و حالت سو ظن (پارانوئید ) می شود
ماری جوانا کش بنفش در امریکا فقط با نسخه پزشک فروخته می شود ولیکن انواع مختلف ان در کشورهای جهان سوم و ایران به عنوان ماری جوانا معمولی و یک مخدر تفریحی مورد سوء مصرف قرار می گیرد
مقدار مخدر تی اچ سی ان حدود 30 در صد و مقدار CBN -CBD ان حدود 10 در صد است
OPIUM.SITE : فرم های رایج ماری جوانا گل در ایران (زغال اخته ...
ماری جوانا شهرزاد Sheherazade Marijuana (مخدر گل ) - opium ...
OPIUM.SITE : AK-48 ماری جوانا اکا -چهل هشت (مخدر گل )
OPIUM.SITE : ماری جوانا فلو (مخدر گل)
OPIUM.SITE : ماری جوانا کیش (مخدر گل )
OPIUM.SITE : ماری جوانا شاخص شفق قطبی (مخدر گل )Aurora ...
OPIUM.SITE : پیت بول ماری جوانا Pit Bull Marijuana (مخدر گل )
OPIUM.SITE : زنان ماری جوانا Mary Jane ، (ويد) weed، (پوت ...
OPIUM.SITE : ماریجوانا ساختار مغز را تغییر می​دهد
OPIUM.SITE : واکس گوش ماری جوانا از کلرادو امریکا تا شهرک ...
OPIUM.SITE : آمریکا و عشق به ماده مخدر ماری جوانا
رواج ماری جوانا کش افغان (مخدر گل ) - opium.site - Blogger
OPIUM.SITE : ماری جوانا سومانگو (مخدر گل ) با طعم انبه ...
تبخیر کننده های ماری جوانا (واپورایزر) - opium.site - Blogger

هیچ نظری موجود نیست: