استراتژیهای و برنامه پیشگیری از رواج مواد مخدر و اعتیاد در یک جامعه (قسمت اول ) peer-pressure resistance training

برنامه پیشگیری از رواج  مواد مخدر شامل استراتژیهای زیر است
1- اموزش مقاومت در برابر مواد مخدر در گروه های همسالان
2-کمپین های تبلیغاتی
3-رهبریت همسالان
4- تغییر دادن باورهای غلط درباره مواد مخدر

peer-pressure resistance training
اموزش مقاومت در برابر مواد مخدر در گروه های همسالان
باید به دانش اموزان یاد داد چگونه بتوانند در مقابل همسالان خود در برابر مصرف مواد مخدر  مقاومت کرده و به ان نه بگویند
چطور می توان به یک جوان 13 یا 14 ساله اموزش داد که در یک مهمانی یا در کنار دیگر دوستان همسال خود وقتی به او مواد مخدر تعارف می شود بگوید نه من نمی کشم ؟
باید  در جوان اعتماد بنفس و جرات نه گفتن ایجاد کرد اما در عمل می بینیم که این کار مشکلی است جوانی که در سن بلوغ قرار دارد به سرعت تحت تاثیر هورمون ها قرار گرفته و تفکر عقلایی ندارد
مثال
به جوانی یک سیگار ماری جوانا تعارف می شود ؟
اگر او از مصرف خود داری کند بلافاصله مورد تمسخر قرار می گیرد و با استفاده از کلماتی همچون تو هنوز بچه ننه هستی و یا این سیگار اعتیاد ندارد تو دیگر مرد شدی  نوجوان را تحت تاثیر قرار داده  در این جامعه امروز ایران حتی والدین از شخصیت های پایدار و درستی برخوردار نیستند و نتوانستند کودکان خود را به درستی تربیت کنند   این نوجوانان نیز فاقد اعتماد به نفس کافی  و مقاومت در برابر مصرف مواد هستند و تحت تاثیر قرار گرفته و شروع به مصرف می کنند  
مذهب عامل ایجاد اعتماد بنفس
گروهی معتقد هستند اموزش های مذهبی می تواند در ایجاد اعتماد بنفس و نه گفتن به استفاده از مواد کمک کننده باشد اما به نظر می اید در یک نوجوان 14 ساله که شناخت درستی از مذهب نداشته و پایه های مذهبی قوی ندارد این روش کاربرد چندانی ندارد هر چند که اعتقادات مذهبی می تواند در سنین بالاتر   این مقاومت را در برابر مصرف مواد ایجاد کند اما در سنین نوجوانی ما باید از طرق دیگر استفاده کنیم
طریقه توانا بود هر که دانا بود
در این روش ما اطلاعات کافی و وافی درباره انواع مواد مخدر را از سنین 11 سالگی به بعد در اختیار نوجوانان قرار می دهیم بطوری که  که وقتی نوجوان  در بین گروه همسالان خود در مقابل با تعارف  مواد مخدر قرار گرفت شروع به اظهار نظر درباره عوارض و اثرات ان ماده مخدر کند و به دیگران نشان بدهد که میزان اطلاعات و معلومات او بیشتر از انها است به این ترتیب علاوه بر اینکه از مصرف مواد خود داری می کند با این حرکت میزان اعتماد بنفس او بالا و با تحت تاثیر قرار دادن گروه های همسال خود از زیر بار فشار عصبی ناشی از تحقیر رهایی می یابد
پایان قسمت اول
منبع دی اس ام 5