حمله به سفارت عربستان به نفع هر دو کشور بود اگر ایران کمی بهتر نقش افرینی می کرد

حمله به سفارت عربستان به نفع هر  دو کشور بود اگر ایران کمی  بهتر نقش افرینی می کرد
از نظر ما حمله  به سفارت عربستان  دلیل مشخصی داشت که متاسفانه از نظر بسیاری پوشیده است .
امروز هر دو کشور در وضعیت بحرانی اقتصادی قرار دارند و قیمت نفت در پائین تر حد خود است و هر دو کشور دچار کسر بودجه هستند .
تاریخ نشان داده است که هر زمان تنشی بین دو کشور صادر کننده نفت در خاورمیانه ایجاد شده است قیمت نفت بلافاصله افزایش یافته است
حمله به سفارت عربستان  طبق اصول قبلی باید قیمت نفت را تا بشکه ا ی 35 دلار بالا به برد که به معنای افزایش سود به اندازه  یک نیم برابر  برای هر دو کشور بود
متاسفانه این نمایش به خوبی بر گذار نشد و غرب دست هر دوکشور  را از قبل خوانده بود و این بار این سناریو کار ساز نشد .

هیچ نظری موجود نیست: