سند جامع پیشگیری از اعتیاد زنان در استان مازندران تدوین شد

مریم جمشیدی 
 

مدیرکل بانوان استانداری مازندران:

سند جامع پیشگیری از اعتیاد زنان در استان مازندران تدوین شد

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با تاکید بر توجه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان، گفت: سند جامع پیشگیری از اعتیاد زنان در مازندران تدوین شد.

به‌گزارش‌خبرگزاری‌ تسنیم از ساری، مریم جمشیدی امروز در جلسه کارگروه بانوان و خانواده مازندران در استانداری با‌بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد در میان زنان از برنامه‌های اداره بانوان و خانواده استانداری است، اظهار داشت: جلوگیری از بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی در میان زنان به صورت جدی مورد پیگیری این اداره کل قرار گرفت و بر اساس نوع آسیب‌ها در حوزه اعتیاد زنان، سند جامع پیشگیری از اعتیاد بانوان تنظیم شد.

 
وی، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تاثیرگذار برای جلوگیری از بروز اعتیاد عنوان کرد و افزود: تعامل نهادهای اجرایی در حوزه اجتماعی می‌تواند به کاهش اعتیاد در بانوان کمک کند.
علی‌اصغرمیرزایی، دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر مازندران نیز در این جلسه گفت: بیش از سه هزار و700 معتاد زن در کمپ ترک اعتیاد مازندران نگهداری می‌شود.
وی با بیان اینکه سن گرایش زنان به اعتیاد کاهش یافته است، تصریح کرد:گرایش به قلیان و سیگار به عنوان نخستین محرک در اعتیاد زنان دخیل است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیز در سخنانی خواستار ارائه راهکارها و بررسی علل گرایش به‌ اعتیاد د‌ر زنان مازنی شد.
علی‌رضا یونسی با بیان اینکه برای معتادان کارتن خواب برنامه ساماندهی به اجرا درآمد، گفت: امروز یک مرکز غیر قانونی ترک و درمان اعتیاد در استان نداریم و با مراکز متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در موضوع مقابله با اعتیاد زنان، برنامه ای مبتنی بر سند جامع راهبردی مبارزه با اعتیاد در هفت محور پیش بینی که در مرحله تدوین قرار دارد، گفت: وجود یک برنامه مدون به تحقق اهداف پیش بینی شده کمک می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: