اولین حرکت به سوی شناخت عرفان کوانتومی یادگیری علم الاديان و علم الابدان است .

اولین حرکت به سوی عرفان کوانتومی   شناخت علم الاديان و علم الابدان است .
برای شروع عرفان از طریق مکتب کوانتومی  یاد گیری دو علم  لازم است
حدیث: « العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان»
ما صد در صد با این حدیث پیغمبر موافقیم و انرا رکن اصلی معرفت و رسیدن به درجات بالای عرفان می دانیم
علم الاديان
علم الابدان
علم الاديان
از نظر ما علم الادیان به معنی  پیدا کردن راه زندگی است ما ابتدا باید فلسفه ای برای زندگی بیابیم که به ان معتقد باشیم علم الاديان  اشاره به دین خاصی نمی کند فقط هر انسان باید یک راه روش درست برای زندگی کردن خود داشته و به ان اعتقاد داشته باشد
دین به معنی  راه روش زندگی است  شما چه روش و قانون و قواید  خاصی  در زندگی خود  داشته  و به ان اعتقاد دارید
 از نظر ما اولین سوال این است  معیار شما  برای خوب و بد بودن  چیست
خوب و بد را  معیار های  ما  برای راه روش زندگیمان است  
از نظر ما هیچ  عمل و یا کاری بد و زشت و شیطانی و یا خوب و خدایی  نیست.
خوبی بدی در خارچ از  ذهن ما وجود ندارد  ما هستیم که در ذهن خوب می گویم این کار درست است و این کار غلط اما معیار ما برای  بد بودن و شیطانی  و خوب بودن و خدایی چیست !
این مسله ای که باید شما به خوبی به ان اگاه باشید و بدون دانستن جواب ان حرکت در راه عرفان بیهوده است
علم الابدان
این علم  درباره شناخت بدن است  شما باید درباره بدن خود و کار کرد اعضای ان به خوبی بدانید

هیچ نظری موجود نیست: