شما چقدر از مواد مخدر و معتاد می دانید سوال های زیر را می توانید جواب بدهید

 شما چقدر از مواد مخدر و معتاد می دانید سوال های زیر را می توانید جواب بدهید 
سه روز دیگر انرا با جواب درست مقایسه کنید
سوال و جواب درباره  چهار ماده مخدر شیشه -هروئین -مخدر گل و تریاک
برای یک معتاد به شیشه که سابقه بیش فعالی دارد کدام شغل بهتر است .
1- فروشندگی ماشین در نمایشگاه
2-کارمند یک اداره خصوصی
3-معلمی
4-هیچکدام
2- اگر یک معتاد به شیشه که از جوانی ابتدا با حشیش  بعد تریاک و حالا شیشه می کشد و مادرش میگرن دارد شما انتظار دارید
1- خواهر بیمار هم معتاد به شیشه  باشد
2-مادر بیمار هم معتاد به ماری جوانا  باشد
3-یکی از دایی ها ی بیمار تریاکی باشد
4- ربطی ندارد
3- کدام ماده مخدر است که مصرف ان فقط برای یک بار می تواند بمدت  شش ماه شب ها اضطراب و حمله هراس بدهد.
1-ماری جوانا      2- مدیکال ماریجو.انا        3- ساتیوا                   4-ایندیکا
4-کدامیک از مواد زیر در رژیم یک معتاد به شیشه می تواند اثرات درمانی داشته باشد 
1- نمک          2- شکر   3- شربت معده    4- قرص پرومتازین 
5-  وجود کدام ژن در معتادین به حشیش و ماری جوانا و مخدر گل با تغییر شخصیتی  انها را لارج و بخشنده می کند 
1- وال    2- مت    3-;کاتکولامین   4 -هیچکدام 
6 -مصرف کدامیک از مواد زیر باعث دیوانگی ناگهانی  یک معتاد به مخدر شیشه  و حمله به دیگران می شود 
1- قهوه       2- پرومتازین     3- هردو       4 هیچکدام 
7- علت دردهای طولانی پا بعد از ترک متادون به علت .
1- کاهش دوپامین در مغز است 
2- افزایش دوپامین در مغز است 
3- هردو 
4- هیچکدام 

8-کار کردن در زمان اعتیاد به هر ماده مخدر
1- درست نیست
2-جزو لازم برای درمان و حتمی است
3-کار با اعتیاد منافاتی ندارد حتی اگر هروئین و یا شیشه بکشد
4- جواب 2 و 3 درست است   

جواب مسابقه -سوال و جواب درباره ماده مخدر شیشه -هروئین -مخدر گل و تریاک و ماری 

به ادامه مراجعه کنید

 

 

جواب سوال اول
برای یک معتاد به شیشه که سابقه بیش فعالی دارد کدام شغل بهتر است .
فروشندگی ماشین
معتاد به مخدر شیشه فقط کارهایی را می تواند انجام بدهد که برای ان نیاز به حافظه کاری کوتاه مدت و بهره برگشتی زیاد باشد او قادر به تمرکز طولانی و کار یک نواخت مثل کارمندی نیست  کارهای مثل فروشندگی ماشین یا مللک بعلت بهره زیادی که نصیب انها می کند باعث علاقه مندی انها به ادامه کار می شود این را بدانید هیچگاه  به معتاد به شیشه نباید پول  و سرمایه برای شروع کار بدهید او مدیریت ندارد و  پول را به فنا می دهد   کار فروشندگی نیز باید تحت مدیریت کس دیگر ی باشد

 2- اگر یک معتاد به شیشه که از جوانی ابتدا با حشیش  بعد تریاک و حالا شیشه می کشد و مادرش میگرن دارد شما انتظار دارید

جواب سوال  دوم
در صورت داشتن بیش از 4 دایی یکی از انها معتاد به تریاک  است یا در سابقه او مصرف مواد مخدر مثل هروئین یا تریاک و یا شیشه وجود دارد علت شکستگی ژن اضطراب در مادر است که باعث ایجاد اضطراب در یکی از برادران  مادر بیمار می شود

جواب سوال سوم
3- کدام ماده مخدر است که مصرف ان فقط برای یک بار می تواند بمدت  شش ماه شب ها اضطراب و حمله هراس بدهد.

مخدر گل با باقی ماندن متابولیت 9 دلتا در مغز می تواند  بمدت طولانی حملات پانیک بدهد


جواب سوال چهارم
شربت معده به علت داشتن املاح منیزیم اثرات سودمند و درمانی دارد
جواب سوال پنجم
ژن  وال در معتادین به حشیش و ماری جوانا و مخدر گل انها را لارژ و بخشنده می کند
 جواب سوال ششم
مصرف قهوه و یا پرومتازین باعث ایجاد یک جنون انی در معتادین به مخدر شیشه می شود
 جواب سوال هفتم
علت کاهش دوپامین  است ساختار متادون روی گیرنده های دوپامین اثر می گذارد و باعث حالت تشویش و در پا در زمان ترک می شود
 جواب سوال هشتم
گزینه درست جواب  چهارم  است  اعتیاد منافاتی  با کار کردن بیمار ندارد و لازمه درمان است

هیچ نظری موجود نیست: