شادی چیست زندگی شاد چه تفاوتی با زندگی لذتبخش دارد و کدام فرم زندگی عمر انسان را افزایش می دهد

 شادی چیست زندگی شاد چه تفاوتی با زندگی لذتبخش دارد و کدام  فرم زندگی  عمر انسان را افزایش می دهد
متاسفانه در ایران  همه از شادی و زندگی شاد می گویند و از نداشتن شادی در زندگی شاکی هستند .
صاحبان رسانه هزاران بدبختی مردم   ایران را به نبود شادی در زندگی نسبت می دهند از طلاق گرفته تا اعتیاد و یا بیماری ها وووو .. اما زمانی که از انها پرسیده میشود لطفا شادی را در یک جمله تعریف کنید هزار ساعت  در باره تعریف شادی می گویند و در اخر باز هم نه دیگران می فهمند شادی در زندگی چیست و نه اصلا  خودشان  مفاهیم شادی را می دانند !
شادی در زندگی چیست
از نظر علمی شادی وجود  هورمونی در مغز انسان است به نام هورمون سروتونین  .
از نظر فلسفی  شادی عبارت است از رضایت  فرد از وجود خود و زندگی که دارد
ابن  سینا می گوید ما همگی  باید در زندگی بدنبال  داشتن  زندگی شاد باشیم و  شادی زمانی ایجاد می شود که عقل شما در کفایت باشد
فلاسفه رواقیون می گویند شادی  به معنی داشتن فضیلت در انسان  است  فضیلتی ناشی از تعقل درست و هدفمند 

شاد زندگی  کردن وابسته به  ترشح هورمون درون مغز سروتونین (عقل ) است  و بستگی  به تحریک جسمی  لذت بخش  از خارج(دوپامین ) نیست  و حتی تحریکات لذبخش زیاد  حس ها و غرایز  در انسان مثل خوردن زیاد و مسائل جسمی(سکس ) باعث  کاهش ترشح هورمون عقل (سروتونین ) شده که می تواند  افت شاد زندگی  کردن باشد  
پس شادی  بیرونی نیست  درون مغز شما است و با پارتی  دانسینگ و ایجاد شادی لحظه ای برای  جوانان ما یک زندگی شاد و سلامتی جسمی  نداریم بلکه پارتی رفتن در مغز شما هورمون لذت ترشح میکند  که  اشتباها فکر می کنید  شادی است .  ترشح  مداوم و غیر معقول هورمون دوپامین(لذت )   باعث کاهش هورمون سروتونین (عقل )در انسان  شده و شما تا اخر عمر نه زندگی شاد خواهید داشت و نه سلامت جسمی نه تفکر و استدالال عقلانی  و نه اعتماد بنفس زیرا اعتماد بنفس فقط با هورمون سروتونین(عقل ) ایجاد می شود  
ترشح هورمون لذت اثری روی طول عمر و سلامت ندارد و حتی ترشح نابجای ان عمر را کوتاه می کند
  لذت حاصل از دوپامین  انی است اما شادی  مداوم در انسان ناشی از سروتونین  است
هورمون لذت یا دوپامین
لذت چیست
لذت  هورمون دوپامین است این هورمون در زمان مصرف غذا و یا سکس و یا مصرف مواد مخدر و یا تعریف کردن از دیگران در شخص ایجاد می شود اما تداوم ندارد
هورمون لذت تبدیل  به هورمون هیجان  یا ادرنالین می شود که باعث کاهش هورمون عقل یا سروتونین می شود
چرا تعقل هم زندگی  شاد می دهد و  هم لذت مداوم از زندگی
 عقل یعنی هورمون سروتونین باعث  ایجاد لذت مداوم   در انسان می شود 
یک مغز که دارای میزان کافی  هورمون سروتونین یا عقل باشد  علاوه بر سلامت جسم انسان باعث ایجاد یک نعشگی و لذت مداوم می باشد  زیرا هورمون عقل(سروتونین ) به ارامی به هورمون لذت یا دوپامین تجزیه می شود
چرا هورمون عقل (سروتونین ) باعث سلامت جسم  انسان می شود
هورمون سروتونین که هورمون طول عمر هم نامیده می شود در داخل پلاکت های خون به مقدار زیادی موجود است و به غیر از مو و ناخن در همه بدن انسان موجود است و کنترل کننده قلب و عروق و کلیه و کبد و تمامی سیستم های زندگی در بدن انسان است و میزان درست این هورمون طول عمر را افزایش می دهد و به عبارت  دیگر عاقل  مغزی  دارای سلامت جسمی می باشد 
چگونه هورمون عقل را ایجاد کنیم
مهمترین عاملی که باعث افزایش هورمون عقل می شود تحمل گرسنگی و مطالعه زیاد و افزایش حافظه  است
بقیه  در قسمت دوم

کل ماجرا در یک کلام
ضرب المثل
عقل که نیست جون در عذابه

هیچ نظری موجود نیست: