وظایف وزارت بهداشت به پوکه شماری متادون تقلیل پیدا نکند

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد هادی پناهی، رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور، در همایش علمی کرمان، با اشاره به نقش انکار ناپذیر مراکز در کنترل و مقابله با اعتیاد، برخورد برخی مدیران و مجریان با موضوع را «مبارزه با مراکز درمان اعتیاد بجای مبارزه با مواد» عنوان نمود و از دلسوزی برخی مسئولین برای بازار سیاه متادون بجای دلسوزی برای بیماران جامعه انتقاد کرد.
وی عنوان کرد: تلاش مراکز و متخصصین آن در حوزه کاهش تقاضا توسط مسئولین ارشد نظام تایید شده و قابل تقدیر است.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور افزود: از وظایف مهم وزارت بهداشت حمایت و نظارت بر مراکز و بازدید کیفی، استاندارد و قانونی است و نباید این نقش وزارت بهداشت به پوکه شماری متادون تقلیل یابد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای ارتقای مراکز و ارایه آموزش‌های تخصصی از مهمترین وظایف وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی است که همواره در سایه متادون شماری مراکز مغفول مانده است.
پناهی افزود: طی یکسال گذشته مراکز در قالب اصناف با ورود به حوزه سازماندهی کارکردی مراکز و برگزاری همایش‌های آموزشی تلاش کرده‌اند تا بصورت خودجوش این ضعف کارکردی مجریان امر را پوشش دهند که این اقدام در عین حال اقدامی موثر در زمینه اجتماعی شدن مقابله با اعتیاد بوده است.
پناهی ضمن تقدیر از مسئولین درمان دانشگاه کرمان از روند ایذائی حاکم بر برخی معاونت‌های دارو و دور بودن ایشان از فضای درمانی حاکم بر مراکز و اجبار مراکز به افشای اسرار بیماران، انتقاد کرد و گفت: آنرا عملی غیر قانونی خواند که باعث تقویت مبادی غیر قانونی توزیع دارو و بازار سیاه می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: