شبکه های مغزی(سیستم عصبی مغزی ) احتمالا با تمایل برخی نوجوانان به استفاده از مواد مخدر ارتباط دارد

شبکه های مغزی(سیستم عصبی مغزی ) احتمالا با تمایل برخی نوجوانان به استفاده از مواد مخدر ارتباط دارد
بزرگترین مطالعه تصویر برداری از مغز انسان که تاکنون انجام شده است فاش ساخت که برخی نوجوانان به این دلیل ساده که مغز آنها دارای سیم کشی متفاوتی بوده که آنها را بیشتر تکانشی [کسی که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل می کند] می سازد می تواند در اینده ریسک اعتیاد را  در انها  افزایش دهد .
 اختلال شبکه عصبی مغزی  در این جوانان  می تواند  انها را در  معرض خطر بیشتری برای سوء استفاده از مواد مخدر و الکل قرار دهد.
یافته های این مطالعه، که توسط رابرت ویلن و هیو گراوان از دانشگاه ورمونت [آمریکا]، به همراه گروه بزرگی از همکاران بین المللی آنها انجام شد، 1,896 نفر جوانان 14ساله را شامل می شد و می تواند به یافتن پاسخی برای این پرسش کمک کند که آیا الگوهای مشخصی در مغز انسان  پیش از اعتیاد وجود دارد یا آن که این الگوهای متفاوت در نتیجه استفاده از مواد  مخدر ایجاد می شود. [گزارش این مطالعه در آخرین شماره "نیچر نوروساینس" چاپ شد.]
به گفته گراوان، "تفاوت ها در این شبکه های عصبی  به نظر می رسد که پیش از استفاده از مواد مخدر باشد." ... در یک یافته کلیدی، کاهش فعالیت در شبکه ای شامل "اوربیتوفرانتال کورتکس" با تجربه کردن الکل، سیگار و داروهای غیرقانونی [مواد مخدر] در ارتباط است .
ویلن گفت: "این شبکه های عصبی در مغز  برخی نوجوانان به خوبی دیگران جوانها   کار نمی کند" و این مسله این  جوانان را بیشتر تکانشی می سازد.
این ازمایشات شاید روزی  بتواند برای شناسایی "عامل ریسک(ریسک فاکتور) جهت تمایل بالقوه به استفاده از مواد مخدر" به کار گرفته شود
پژوهشگران همچنین قادر بودند نشان دهند که شبکه های تازه کشف شده دیگری با عوارض ADHD (کاستی توجه و بیش فعالی) مرتبط است. این شبکه های ADHD جدا از شبکه هایی است که با سوء استفاده زود هنگام از مواد پیوند دارد.
هم ADHD و هم سوء استفاده زود هنگام مواد با ضعف مهار بازدارنده در ارتباط است و هر دو مشکل گریبانگیر کسانی است که تکانشی هستند.
اما پژوهش تازه نشان می دهد که این دو مشکل به ظاهر با هم مرتبط توسط شبکه های متفاوتی در مغز تنظیم می شود – اگرچه هر دو گروه از نوجوانان می توانند امتیازهای ضعیفی در آزمون های "علامت-توقف زمان واکنش،" یک مقیاس استاندارد اندازه گیری کنترل بازدارنده که در این مطالعه و دیگر مطالعه های مشابه به کار گرفته می شود، به دست آورند. این آن نظر را حمایت می کند که عقیده دارد خطر ADHD لزوما به معنای خطر کامل استفاده از مواد مخدر نیست، آنچنان که برخی از مطالعه های به تازگی القا می کند

Brain Networks Linked to Teen Drug Abuse | Health | English

خلاصه  به زبان فارسی دری  ؟
دانشمندان متوجه شده اند افرادی که معتاد می شوند از زمان تولد راههای عصبی داخل  مغز انها با دیگران فرق دارد و غیر طبیعی است (سیم های معزشون قاطی است ) و این افراد از اول ادمهای بی فکری هستند که گز نکرده می برند و  یک فازشون کمه ؟
این ها همان جوانهایی هستند که از 14 سالگی سیگار می کشند و حرف کسی را هم قبول ندارند و می گویند درس را هم ول لش همین ها بعدا معتاد به الکل و مواد مخدر می شوند  و از همان کودکی بچه های شر و شلوغ و بی فکری هستند  درست مثل بچه های بیش فعال که اون ها هم  سیم های مغزشون مثل بقیه نیست ؟ولی انها احتمال  معتاد شدن ندارند .

هیچ نظری موجود نیست: