مرگ مرموز ستارگان آسمان هنر و سیاست (3)


قرص خواب را دلیل مرگ مریلین مونرو عنوان کرده‌اند. اما آیا این مرگ واقعا ناشی از خودکشی بوده یا اینکه برادران کندی نقشی در پشت صحنه ایفا کرده‌ بودند؟

هیچ نظری موجود نیست: