ادراک کیهانی - Cosmic Consciousness

ادراک کیهانی - Cosmic Consciousnessادراک کیهانی - Cosmic Consciousness
   
ادراک کیهانی یک مرحله فوق العاده بالایی از روشنگری در ذهن انسان است که در ورای خودآگاهی (Self-Ego awareness ) می باشد.

برای تحقق ادراک کیهانی، ذهن انسان بجای اعتقادات راکد وارد حالتی از دانش شده است، بطوری که از حالت " من اعتقاد دارم " به " من می دانم " تغییر یافته . این حالت از ذهن ورای استدلالات حسی در آن بوده و این آگاهی از کیهان و ارتباط آن با مخلوقات و به رسمیت شناختن یگانگی در همه چیز که نمی توان آن را به راحتی برای کسانی که تجربه اش نکردند به اشتراک گذاشت .
دستیابی به روشنگری کیهانی باعث می شود که شخص به دنبال زندگی انفرادی بجای زندگی جمعی و به دور از نویز ها و آلودگی های ذهنی دنیا خواهد بود.
در حالت ادراک کیهانی شخص با پیشرفت فردی یک آگاهی شدید از حالت های ذهنی خود و فعالیت ها و دیگران را در اطراف خود تجربه می کند. چیزی که این شخص از آن آگاه می شود یک " من " بسیار متمایز است که با بیان قدرتمند " من هستم " به او قدرت خواهد بخشید و تحت تاثیر و تغییر برداشت های خارجی دیگران قرار نخواهد گرفت.
این وجود " من خودآگاه " و " ذهن ناخودآگاه " در بستر ذهنی یک نمایش از هفتمین قانون کیمیا " Seventh Hermetic principle "، قانون جنس " Principle Of Gender" است.

 بستر ذهنی هر انسانی ، چه زن چه مرد از جنبه های ذهنی مذکر و مونث تشکیل شده است. در تمامی افکاری در حال شکل گیری هستند ، هر مذکر دارای عنصر مونث خود و هر مونث دارای عنصر مذکر خود از جنس ذهنی می باشد. " من خودآگاه " جنبه مذکر ذهن و " من ناخودآگاه " جنبه مونث آن می باشد. قانون جنس خود را به عنوان مذکر و مونث در تمام نوع بشر و هستی بیان می کند که به تولید مثل و تکثیر تمام گونه های امکان پذیر در یک بستر فیزیکی بزرگ می پردازد. پدیده های این اصل براحتی در 3 گروه بزرگ زندگی ؛ روحانی ، ذهنی ، بستر فیزیکی زندگی، قابل رویت است.
در بستر فیزیکی ، نقش آن بصورت تولید مثل شناخته می شود، در حالی که در سطوح بالاتر عملکردهای ماهرانه ای از ذهن و جنس روح صورت می پذیرد. نقش آن همواره مستقیما با تولید مثل ، تولید و بازسازی در ارتباط می باشد. قوانین مذکر و مونث همواره در تمامی مراحل پدیده ها و تمامی سطوح زندگی حاضر و فعال هستند. شناخت در قدرت بیان این قانون، به ما درک وسیعی از خودمان و یک آگاهی از قدرت عظیم نهفته در وجودمان به ما خواهد داد.
وقتی ذهن انسان می آموزد که چطور بر یک موضوع خاص تمرکز کند، بدون سرگردانی ، بدون در نظر گرفتن دیگر اشیا/افراد در صف، ذهن قادر به جمع آوری انرژی و اطلاعات ناشناخته در مورد موضوع داده شده است. تمام دنیای آن فرد به قابلیتی منجر می شود که فرد قادر به جمع آوری اطلاعات از قسمتی ناشناخته از ذهن می باشد. این مدیتیشن درست می باشد، جمع آوری اطلاعات در مورد ناشناخته ها در حالی که فرد در حالت متمرکز ذهنی قرار دارد. هر مدیتیشن درست باید برای فرد اطلاعاتی را به همرا داشته باشد که به دانش وی وسعت ببخشد، زمانی کانون تمرکز روح باشد. شخصی که می آموزد در این هنر ذهنی استاد شود کتابهای مفیدی در مسیر زندگیشان به آنها ارائه می شود تا معما های زندگی را یکی پس از دیگری دریابد. کتابهایی که توجه فرد را به موضوع ارائه شده جلب کرده و زمانی که دانش جدید به ذهن فرد منتقل شد، به او اجازه می دهد تا دانش خود را با موضوعاتی جدید گسترش دهد .
زمانی که ذهن آمادگی لازم و دانش لازم برای تمرکز بر یک موضوع خاص در یک زمان را بدست آورد، این حالت ذهنی ، دانش کیهانی و حکمت خالص را به ارمغان خواهد آورد. این یک جنبه ذهنی پایان ناپذیر می باشد که در مسیر جمع آوری رو به رشد دانش و حقیقت در مورد تمامی موضوعات و چیزهای شناخته شده و نا شناخته می باشد. حکمت معنوی استفاده درست از تکنولوژی را به همراه خواهد داشت و کاتالیزگری برای افزایش سرعت رشد آن می باشد. شاید درک هماهنگی تکنولوژی و معنویت بطور همزمان به نظر سخت می رسد ، اما فقدان حکمت معنوی تمامی احتمالات نامحدود را به دلیل محدودیت ها خفه خواهد کرد.

منبع پرشین فروم سایکدلیک