مرگ مرموز ستارگان آسمان هنر و سیاست ( مایکل جکسون )


مایکل جکسون، سلطان پاپ، در سال ۲۰۰۹ درگذشت. دلیل مرگ او مسمومیت ناشی از داروی بیهوشی پروفول عنوان شد.

هیچ نظری موجود نیست: