شعار جدید دولت ایران :فرزند بیشتر گل بیشتر گوسفندان بهتر است ؟

Bildergalerie Iran KW4 Werbung

شعار "فرزند کمتر = زندگی بهتر" که روی این ماده غذایی در ایران نقش بسته است اعتراض "برخی محافل و رسانه‌ها" را برانگیخت.
به نظر می اید دولت ایران در پی توسعه دام داری در ایران است
با توجه به اقداما دولت ایران  بنظر می اید
دولت ایران با   ممنوع کردن  ورود کاندوم و افزایش میزان طلاق در سال گذشته  و رواج مخدر گل تصمیم به توسعه دام داری ها  و پرورش گوسفندان  بهتر  در شهرهای ایران دارد  ؟
طبق اعلام بعضی از مقامات دولتی از این به بعد شعار جدید دولت این است

فرزند بیشتر مخدر گل بیشتر گوسفندان بهتر است ؟
کنترل رفتارهای فردی و اجتماعی در جوامع امروزی در امریکا با ماری جوانا در ایران با مخدر گل ؟ کنترل رفتارهای فردی و اجتماعی در جوامع امروزی در امریکا با ...

هیچ نظری موجود نیست: