گسترش سمن های ترک اعتیاد در سال جدید

تعداد مراکز ترک اعتیاد در سطح کشور به 5 هزار و 800 مرکز می رسد که 89 درصد آن توسط سمن ها(سازمان های مردم نهاد) اداره می شود.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از فعالیت 5 هزار و 800 مرکز درمانی ترک اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: مهمترین برنامه این ستاد در سال 93 ورود سازمان های مردم نهاد در درمان معتادان است.
به گزارش ایلنا در کرج، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در جریان حضور در استان البرز با اعلام این خبر افزود: تعداد مراکز ترک اعتیاد در سطح کشور به 5 هزار و 800 مرکز می رسد که 89 درصد آن توسط سمن ها(سازمان های مردم نهاد) اداره می شود.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها تعداد 18 مرکز درمانی ماده 16 نیز در سال 93 ایجاد به چرخه ترک اعتیاد در کشور اضافه خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه باید از نهایت ظرفیت سمن ها در کاهش آمار اعتیاد در کشور بهره برد؛ گفت: ستاد مبارزه با مواد در حال حاضر 11 عضو دارد که هر یک در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... فعالیت دارند؛بنابراین با تکیه بر این ظرفیت در سال جدید از ظرفیت سمن ها و مردم در جهت بهبود وضعیت اعتیاد حرکت خواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: