فرق بین اعتیاد به مخدر ها و محرک ها و نیاز به مصرف روانگردان ها

اعتیاد عشقی که برای درمان نیاز به معشوق دیگری دارد
از نظر من معتادان به مواد مخدر چند دسته هستند
1- کسانی که از  ابتدا برای کسب لذت رو به استفاده از مواد مخدر می اورند
2- کسانی که برای داشتن یک زندگی فعال  با استفاده از مواد محرک و افیون  توان خود را برای حرکت بیشتر در زندگی و تحمل ناملایمات افزایش می دهند
3-کسانی که به طور تصادفی و استفاده مجاز در ابتدا بدن انها وابسته به مواد مخدر می شود
4- افرادی که  به دنبال حقایقی هستند که در تصورشان فکر می کنند  با استفاده از مواد  روانگردان می توانند به ان حقایق  دسترسی یابند


در هر صورت همه انها به زودی عاشق مواد می شوند زیرا وقتی با استفاده از مواد مخدر هورمون های هیجان و لذت (دوپامین ) در مغز ترشح می شود مقداری هورمون عشق (فنتیلامین ) و هورمون زندگی (سروتونین ) هم ترشح می شود
بسیار کوته نظرانه است اگر فکر کنیم  اعتیاد یک سیستم ساده است و شما مخدری مثل شیشه مصرف می کنید و فقط دوپامین در مغز بالا می رود  و ما دچار لذت می شویم  و برای درمان  حالا با دادن ماده ای ضد دوپامین و یا ماده ای که بتواند دوپامین مغز را در معتاد زیاد کند بتوانیم اعتیاد را درمان کنیم


فرمول اعتیاد  به مواد محرک مثل مخدر شیشه (متامفتامین ) کوکائین
در ابتدای اعتیاد به یک ماده محرک  میزان هورمون های مغز به این شکل تغییر کرده و افزایش پیدا  می کند
90 در صد لذت (دوپامین ) +5 در صد تفکرات عشقی (فنتیلامین ) + 5 در صد اثرات روحی بروی خلق خوی انسان (سروتونین )
به مروز در صد هورمون ها درمغز تغییر می کند لذت کمتر کمتر می شود دوپامین کمتر کمتر شده هورمون سروتونین  و فنتیلامین از بین رفته و فقط می ماند دوپامین
نیاز به دوپامین در یک معتاد نیاز روحی و روانی و جسمی  است اعتیاد به دوپامین علاوه بر اعتیاد روحی .و جسمی یک نیاز می شود زیرا دوپامین یعنی لذت و زندگی بدون لذت برای انسان به معنی افسردگی و مرگ است
این مسله در مورد دیگر مواد مخدر کمی فرق  دارد موادی که ما انرا روانگردان می نامیم
ایا روانگردان ها اعتیاد اور هستند
این تصور در بین جامعه رایج است که مواد روانگردانی مثل ماری جوانا و یا ال اس دی و یا مجیک ماشروم و دی ام تی و اکستازی مسکالین  اعتیاد اور نیست
از نظر بیوشیمی  وفرمول شیمیایی می توان مواد روانگردان را  به چندگروه  دسته تقسیم کرد
1- روانگردان ها با پایه فنتیلامین
2- روانگردان ها با پایه تریپتامین
3- روانگردان ها بر پایه کانابینوئید ها ( تی اچ سی )-(ماری جوانا)
گروه اول که بیشتر شامل روانگردان های مثل مسکالین و یا روانگردان های صنعتی جدید گروه 2c و یا اکستاسی هستند به علت مشابهت ساختمان شیمیایی فنتیلامین  با دوپامین  علاوه بر افزایش فنتیلامین در مغز باعث افزایش دوپامین هم می شوند  این گروه درست است از محرک های مثل متامفتامین کمتر اعتیاد اور هستند اما خطر اعتیاد در انها وجود دارد
ال اس دی -مجیک ماشروم-  دی متیلتریپتامین
این گروه از روانگردان ها به نظر بسیاری فاقد قدرت اعتیاد اوری هستند زیرا محل اثر انها در یک سیستم جداگانه از سیستم دوپامین است و  اعتیاد به انها نوعی عادت است
روانگردان ها برپایه کانابیس ها
اگر تا چندی پیش همگان متفق القول می گفتند ماری جوانا و حشیش اعتیاد ندارد امروزه با کشف سیستم اندوکانابینوئید در بدن انسان این اسطوره بطور کامل  باطل شده  است زیرا قدرت سیستم اندوکانابینوئید و گستردگی ان در بدن انسان ان چنان زیاد است که می توان گفت قدرت اعتیاد اوری کانابیس ها اگر نگویم در حد محرک های  مثل متامفتامین  اگر  نباشد کمتر از ان نیست
بحث
به نظر می رسد در بین مخدر ها و روانگردان ها شاید مجاز ترین انها که کمترین قدرت اعتیاد اوری را داشته باشد ترکیبات دی متیل تریپتامین  و روانگردان های مثل مجیک ماشروم و یا ال اس دی است
opium.site: افسردگی چیست -داروهای ضد افسردگی چگونه عمل ...
opium.site: افسردگی چیست و رابطه ان با تغذیه چگونه است (3 ...
opium.site: دی متیل تریپتامین -
opium.site: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین
opium.site: درخت اقاقیای نوع berlandieri حاوی امفتامین .دی ...
نیشکر غول (Giant Cane)حاویdimethyltryptamine دی متیل ...
opium.site: Phenethylamine فنتیلامین هورمون عشق و اعتیاد ...
روانگردان جدید صنعتی 2CD-5EtO از دسته فنتیلامین است
opium.site: خانواده مخدرهای روانگردان صنعتی 2C را بشناسیم
opium.site: اکستاسی ECSTASY-نشوة-قرص اکس -اکستازی ...
opium.site: اکستاسی با مارک سیب
opium.site: مسکالین Mescaline
opium.site: مجیک ماشروم -قارچ جادویی -قارچ مقدس -السحر ...
opium.site: سیستم اندوکانابینوئید چیست ...
سرخوشی ناشی از ورزش مربوط به ترشح اندوکانابینوئید ها است
opium.site: چربی ها در مغز مانند مخدرهای قوی عمل می کنند.
opium.site: کانابیس چیست ؟ What Is Marijuana? What Is ...روانگردان ها کلید راه human mind , you need to loo...
 • Crystal Meth Abuse Signs, Symptoms and Addiction T...
 • New Photos From Kurt Cobain Death Investigation Fo...
 • METH ADDICTION TREATMENT
 • Crack Cocaine Crystal Meth Treatment Tehran Anan...
 • برومو-دراگون اف ال وای ( Bromo-DragonFLY) روانگردا...
 • طریفه استفاده و اثرات مخدر روانگردان بی تی BT ویدی...
 • کشف مزرعه کشت خشخاش در بوشهر
 • ورود ماری جوانا جی سیزده G13 به بازار مخدر گل تهر...
 • روانگردان صنعتی باد BOD (psychedelic)
 • پروسکالین Proscaline
 • پیشگیری از اعتیاد مهمترین برنامه ستاد مبارزه با مو...
 • آزاد سازی مصرف مواد مخدر و رودرواسی دولت ایران
 • هیچ نظری موجود نیست: