کانابینول Cannabinol (CBN) چیست

Cannabinol.svg
فرمول شیمیایی کانابینول
Tetrahydrocannabinol.svg
فرمول شیمیایی تتراهیدروکانابینول

کانابینول Cannabinol (CBN) چیست
کانابینول ماده روانگردان ضعیفی است که در گیاه شاهدانه و شاهدانه شاخص وجود دارد
این ماده در واقع متابولیت ماده مخدر تی اچ سی (تتراهیدروکانابینول )  THC است که دارای اثرات کمتری روی گیرنده ای کانابینوئید یک (اگونیست )و دارای اثرات بیشتری روی گیرنده های نوع دو کانابینوئید دارد 
 به این علت کانابینول  بیشتر اثرات درمانی دارد و باعث افزایش سیستم ایمنی  در بدن انسان می شود
البته بیشترین اثرات درمانی کانابیس مربوط به ماده کانابیدیول است که استفاده از ان نشئگی ندارد
نویسنده
یک قاعده ساده
هر ماده ای از کانابیس که روی گیرنده 2 کانابینوئید اثر اگونیستی داشته باشد اثرات درمانی دارد ولی توهم و سرخوشی ندارد
 opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات ...
opium.site: منهم یواش یواش دارم عاشق گیاه شاهدانه و کانابیدیول ...
opium.site: ماری جوانای اسلامی درمان کننده بیماری های ...
opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-331 (اچ‌یو-۳۳۱) دارویی ...
opium.site: آناندامید Anandamide (آنانداماید ) anandamide و ...
opium.site: مخدر گل ملقب به بزرگترین خلاف پایتخت برای ...
opium.site: شناخت گروه های کانابیس های صنعتی ...
opium.site: حشیش و ماریجوانا باعث بیماری روانی ...
opium.site: ماری جوانا می تواند برای درمان دیابت استفاده شود؟
opium.site: تاریخچه ماری جوانا گل در ایران (لیست دلالان ...

هیچ نظری موجود نیست: