چرا دیدن رنگ در توهم بصری با مواد مخدر روانگردان مختلف با هم فرق دارد (توهم رنگی )

چرا دیدن  رنگ  در توهم  بصری با مواد مخدر روانگردان مختلف با هم فرق دارد
غده کاجی، پینه‌آل، اپی فیز یا چشم سوم


هر ماده مخدر توهم زایی در قسمت خاصی از مغز اثر می گذارد و رنگ دیده شده در زمان توهم بسته به نوع ماده مخدر و میزان ترشح شده هورمون سروتونین و نزدیکی  محل اثر ان روانگردان توهم زا با غدد اپی فیز (پینال ) باعث  دیدن رنگ های مختلف می شود
توهم با ال اس دی اکثر رنگ های ابی و قرمز و مخلوطی از رنگ های دارای یک فرکانس نزدیک است
توهم با ال اس  LSDدی چه  رنگی است
رنگ دیده شده در توهم با ال اس دی بستگی به وضعیت مغزی هر فرد فرق دارد اما گروه های مواد مختلف توهم زا  مثل ال اس دی و سایلوسبین و دی ام تی  اکثرا  دارای یک نوع توهم رنگی هستند
اثرات توهم زا یی ماری جوانا چگونه است
اصولا موادی  که دارای تی اچ سی هستند ابتدا باعث روشن شدن محیط و رنگ ها می شود
چطور بدانیم چه ماده ای چه نوع توهم رنگی می دهد
از روی عکس های که افراد در زمان توهم نقاشی کرده اند می تواند پی برد که هر ماده مخدر توهم زایی چه فرم توهم رنگی می دهد
ایا توهم سیاه سفید هم داریم
بله

هیچ نظری موجود نیست: