خدا را با فنتیلامین جستجو و راز های زندگی جاویدان را در سروتونین پیدا کنید

خدا  را با فنتیلامین جستجو و در سروتونین پیدا کنید ؟ 
از ابتدای خلقت انسان ها بحث وجود خدا و ماورا الطبیعه یکی از مشغولات ذهنی انسان بوده است
در مسیر یافتن راز های هستی در نقط ای  فلسفه با مواد مخدر توهم زا  به یک  تلاقی می رسند و ان استفاده از مواد توهم زا برای رسیدن به ماورا و شناخت رازهای هستی است موادی که  ما انرا  روانگردان های   انسیوژن می نامیم
فنتیلامین اولین قدم به سوی عاشقی ؟
فنتیلامین هورمون عشق همدلی است و زمانی که این ماده چه به صورت طبیعی و یا با مصرف مواد مخدر امپاتوژن  در مغز ما افزایش می یابد ما اولین قدم را به سوی عشق به همنوع بر می داریم و این اولین گام به سوی انسانیت  و اشکار شدن رازهای هستی است
هنوز معلوم نیست چرا و چگونه  مغز گروهی از انسانها میزان بیشتری فنتیلامین  ترشح می کند اما این کاملا مشخص است که این افراد انسانهای مهربان و اگاه تر از دیگران هستند و درک دیگری  نسبت  به زندگی ماورا و خدا دارند ؟ 
اگر کاستاندا با عرفان سرخ پوستی و  با مصرف پیوت   توهم ماورایی می زد و انرا حقیقت می پنداشت اما  حضرت علی با خوردن نان جو و شیر   بدون توهم توانست  درکی  واقعی تر   از ماورا و رازهای  هستی کسب کند
اما
امروز من این اطمینان را به شما می دهم  که دیگر غیر ممکن است  در جامعه امروزی کسی بتواند  با مصرف مواد  روانگردان توهم زا قادر به درک ان مسائلی شود  که دیگران  توانستند   با خوردن نان شیر خرما  و روزه داری  به  ان رسیدند   ؟ 
opium.site: خورش فسنجان یک معجون کامل روانگردان برای درمان ...
opium.site: ساخت داروی عشق و محبت با دارچین جعفری جوز ...
opium.site: سروتونين یا 5-هيدروكسي تريپتامين (قسمت اول )
opium.site: Phenethylamine فنتیلامین هورمون عشق و اعتیاد ...
opium.site: گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن ...
opium.site: روانگردان امپاتوژن چیست .Empathogen ...
opium.site: اگزاورفین Exorphin چیست
opium.site: دوپامین هورمون حیوانی سروتونین هورمون انسانی ...
opium.site: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین
دانشجویان دختر برای تقویت حافظه گیاه آب بشقابی و پسران ...

هیچ نظری موجود نیست: